Til hovedinnhold
Norsk English

Vil danne landslag for grønn vekst

Mo Industripark i Mo i Rana er ifølge SINTEF et godt hjemlig eksempel på et miljø som er tidlig ute med omstillingen til den sirkulære økonomien. Industriparken har som mål å gjenvinne energi tilsvarende produksjonen i et Alta-kraftverk, og i tillegg øke bruken av biprodukter betraktelig. Foto: Mo Industripark
Mo Industripark i Mo i Rana er ifølge SINTEF et godt hjemlig eksempel på et miljø som er tidlig ute med omstillingen til den sirkulære økonomien. Industriparken har som mål å gjenvinne energi tilsvarende produksjonen i et Alta-kraftverk, og i tillegg øke bruken av biprodukter betraktelig. Foto: Mo Industripark
SINTEF, NTNU og Nord universitet trapper opp sin satsing på sirkulær økonomi – kunsten å skape mer verdi ut av mindre ressurser ved gjenbruk og resirkulering – for å styrke konkurransekraften til AS Norge.

En sirkulær økonomi er et system som bestreber seg på at alle materialer, produkter og produktdeler skal ha høyest mulig kvalitet og verdi lengst mulig. Dette vil stimulere til mer effektiv utnyttelse av ressurser, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning av biologiske så vel som tekniske biprodukter, rest-råstoff, overskuddsmasser og gjenstander som tidligere ble sett på som avfall.

Et slikt system vil både sikre råstofftilgang og styrke sysselsetting og verdiskaping, ikke minst fordi det vil føde nye verdikjeder for alt fra vedlikehold og reparasjon til second-hand-omsetning og hjelp til resirkulering og ombruk.

Fordi verdens ressurser er begrensede, anses nettopp sirkulærøkonomien av mange som fremtidens måte å drive næringsliv på. Nå har SINTEF innledet et samarbeid med NTNU og Nord universitet, med en ambisjon om å kvalifisere seg i konkurransen om utnevnelse av nye SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og dermed bli et forskningslandslag på området sirkulær økonomi.

I denne prosessen vil de tre partnerne knyttet til seg flere samarbeidspartnere, både fra næringsliv og akademia, i inn- og utland.

Framtidas vinnere

Blir norsk næringsliv «sirkulært nok», vil Norge ha mye å leve av etter oljen, ifølge forskningsleder Kjetil Midthun som leder en tverrfaglig strategisk satsing på sirkulær økonomi i SINTEF.

– De som etterlever sirkulærfilosofien, vil nemlig bli vinnerne i framtidas næringsliv. Industriparken i Mo er et godt hjemlig eksempel på et miljø som er tidlig ute med omstillingen til den sirkulære økonomien, sier Midthun.