Til hovedinnhold
Norsk English

Viktig melding – positive signaler

- Jeg er glad for at regjeringen vil øke bevilgningene til muliggjørende teknologier og ikke minst sier tydelig at den vil styrke basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene, sier Alexandra Bech Gjørv
Det er svært positivt at regjeringen i dag har lagt frem den første Industrimeldingen siden 1981, uttaler SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i en kommentar.

I SINTEF merker vi oss med tilfredshet at regjeringen sier den vil videreføre en kraftig satsing på næringsrelevant forskning og innovasjon, og anerkjenner de teknisk-industrielle forskningsinstituttenes viktige rolle i arbeidet med omstilling, teknologiutvikling og fremtidens industri, sier hun. - Jeg er glad for at regjeringen vil øke bevilgningene til muliggjørende teknologier og ikke minst sier tydelig at den vil styrke basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene. Vi mener også det er viktig og riktig av regjeringen å vurdere å ta opp SINTEF Raufoss Manufacturing AS i basisfinansieringsordningen, sier Alexandra Bech Gjørv. Hun sier at det er også grunn til å gi regjeringen ros for at den i Industrimeldingen følger opp forpliktelsene i forhold til realisering av Ocean Space Centre, som ligger inne i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Vi håper og tror de positive signalene i Industrimeldingen gir føringer både for revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2018, og at behandlingen av Industrimeldingen i Stortinget ytterligere vil understreke viktigheten av forskning og utvikling for omstilling og det grønne skiftet, avslutter SINTEFs konsernsjef.

Kontaktperson