Til hovedinnhold
Norsk English

Testing av alternative antigroemidler for nøter og overflater

Not med begroing
Begroing på not
FHF-prosjektet ALLEGRO skal dokumentere effektiviteten av alternative metoder for begroingskontroll på not og harde overflater, eksempelvis på sensorer.

Begroing er den uønskede veksten av marine organismer på strukturer i sjøen, og er en av de store utfordringene i dagens lakseoppdrett. Notposer blir mest påvirket, men også sensorer kan miste funksjonalitet når de blir begrodde.

For å begrense påvirkningen av begroing benytter oppdrettere som oftest nøter med kobberholdige impregneringer som er giftige for groeorganismene og som kan ha negative effekter på andre organismer. I tillegg er dagens kobberimpregneringer som regel ikke virksomme gjennom en hel produksjonssyklus. Dette tvinger oppdretterne til å kombinere kobberimpregnering med rengjøring av nøtene ved bruk av høytrykksspyling. Dette arbeidet er krevende og kostbart, og innebærer risiko for både not og fiskehelse.

I det siste har økende etterspørsel fra kunder etter laks fra økologisk oppdrett, og utbredelsen av ordninger som Aquaculture Stewardship Council (ASC) Salmon Standard, som forbyr høytrykksspyling av kobbernøter, ført til økende interesse for alternativer til kobberimpregnert not. Det er et ønske om raskt å etablere alternativer til dagens kobberbaserte impregneringer. I dette prosjektet vil det bli testet impregneringer som er under utvikling både i Norge og andre land.
I tillegg til notimpregneringer er også alt annet utstyr som settes i vann, eksempelvis sensorer for strømmåling, utsatt for begroing. Et fungerende antigroekonsept ville kunne forlenge service-intervallene for slike systemer og sørge for at data som måles er troverdige. 

I feltforsøk skal 6 forskjellige antigroemidler for nøter og 2 forskjellige antigroemidler for overflater testes. Produktene er enten biocidfrie, basert på alternative biocider, eller basert på betydelig lavere kobbernivå enn dagens impregneringer. Resultatene skal sammenlignes med begroing på kontrollprøver med vanlig kobberimpregnering eller som er ubehandlet.

Prosjektet er finansiert av FHF (Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond) og ledes av SINTEF Ocean. Deltagende impregneringsleverandører er Brynsløkken AS og NetKem AS fra Norge, Nitto Seimo fra Japan og CSIRO fra Australia. I tillegg har prosjektet en styringsgruppe med representanter fra industrien. Prosjektet startet i desember 2016 og skal avsluttes i april 2018.

Kontaktperson