Til hovedinnhold
Norsk English

Tel-Tek er nå en del av SINTEF

By Bitjungle (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
​− Gjennom denne sammenslåingen kommer SINTEF enda tettere på industrien i Grenlandsregionen og Herøya, og vi får tilført verdifull spisskompetanse, sier Eli Aamot, konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi. Foto viser Yaras ammoniakkfarbrikk på Herøya Industripark, med fullgjødselfabrikker i bakgrunnen
Alle formaliteter er på plass og stiftelsen Tel-Tek i Porsgrunn er dermed fusjonert inn som en forskningsgruppe i SINTEF Materialer og kjemi.

Tel-Tek er et teknisk-industrielt FoU-institutt basert i Porsgrunn med 29 ansatte, og SINTEF er et av Europas ledende uavhengige forskningsinstitutt med 2000 ansatte.

Grenlandsregionen og Herøya representerer et av Norges sterkeste industrityngdepunkt – særlig innenfor prosessindustrien. Tel-Tek er lokalisert sentralt i denne industriregionen og samarbeider med flere av industriselskapene.

En aktiv partner i et industrielt tyngdepunkt

− Gjennom denne fusjonen kommer SINTEF enda tettere på industrien i regionen, og vi får tilført verdifull spisskompetanse innen pulverteknologi, fangst og lagring av CO2, tidligfase kostnadsestimering og biogass. Vår ambisjon er å være en aktiv forskningspartner for industrien i Grenland, som bidrar til konkurransekraft, omstilling og teknologisk utvikling, sier Eli Aamot, konserndirektør i SINTEF Materialer og kjemi.

Organisasjonsmessig vil Tel-Tek går inn som en forskningsgruppe i instituttet SINTEF Materialer og kjemi. Denne gruppen heter "SINTEF Tel-Tek" og ledes av Klaus Schöffel. Schöffel vil i sin rolle som markedsdirektør representere SINTEF-konsernet i regionen.

− Det å være del av et stort forskningskonsern vil gi oss mulighet til å løfte nye spennende forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen med regionens næringsliv, sier Schöffel.

Stor verdi for Telemark

Telemark fylkeskommune og NHO Telemark, som er Tel-Teks stiftere, er godt fornøyd med fusjonen.

− Tel-Tek har vært et viktig teknisk-industrielt forskningsmiljø i Telemark i mange år. Fusjonen med SINTEF er en tydelig anerkjennelse av det gode forskningsarbeidet som Tel-Tek har stått for. Den sterke koblingen vi nå får til det store forskningsmiljøet som SINTEF representerer, vil gi lettere tilgang til kunnskap og kompetanse som vil ha stor verdi for fylket vårt, sier Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune.

Fremmer forskning og innovasjon

Nikolai Boye, som er regiondirektør i NHO Telemark, mener at fusjonen vil styrke innovasjonstakten i fylket.

− Tel-Tek har gjennom sin FOU-virksomhet vært en viktig samarbeidspartner og bidragsyter for industriens og næringslivets vekst og utvikling i Telemark. NHO Telemark gratulerer med fusjonen mellom Tel-Tek og SINTEF, og vi har tro på at SINTEF Tel-Tek vil styrke og fremme innovasjon og utvikling i vårt fylke i tiden som kommer, sier han.

På vegne av styret i Stiftelsen Tel-Tek, uttaler styreleder Frank Ellingsen: − Vi er svært fornøyd med at fusjonen nå er fullført. Styret mener at dette vil sikre en videre utvikling og vekst for et solid kompetansemiljø som Tel-Tek representerer, i tillegg til forsterket samarbeid med akademia som for eksempel Høgskolen i Sør-Øst Norge. Fusjonen gir de ansatte spennende muligheter for økt faglig utvikling samt et solid kontaktnett nasjonalt og internasjonalt.

Ellingsen påpeker avslutningsvis betydningen av å ha en regionalt forankret og fremtidsrettet forsknings- og innovasjonsorganisasjon i regionen.

Fakta om SINTEF og Tel-Tek

• Tel-Tek er et teknisk-industrielt FoU-institutt basert i Grenland. Instituttet har 29 ansatte fordelt på 24 årsverk. I 2016 hadde Tel-Tek en omsetning på 32 millioner kroner. Kompetansen er rettet mot pulverteknologi, fangst og lagring av CO2, tidligfase kostnadsestimering og biogass.
• SINTEF er et av Europas ledende forskningsinstitutt, med 2000 ansatte og en årlig omsetning på omkring 3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Trondheim, men SINTEF har også virksomhet i Oslo, Raufoss, Bergen, Ålesund, Helgeland, Tromsø, Hirtshals og Brussel.

Kontaktpersoner

SINTEF:
Eli Aamot, Konserndirektør SINTEF Materialer og kjemi: tlf. 952 71 607
Klaus Schöffel, markedsdirektør i SINTEF og leder SINTEF Tel-Tek: tlf. 913 42 329

Telemark fylkeskommune:
Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune: tlf. 959 27 514

NHO Telemark
Nikolai Boye, regiondirektør i NHO Telemark: tlf. 909 68 986

Styret i Stiftelsen Tel-Tek
Frank Ellingsen, styreleder: tlf. 905 47 505

Kontaktperson