Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og Yara inngår samarbeid og etablerer innovasjonshub

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv signerer langsiktig forskningsavtale. Bak fra venstre: Eystein Leren (Yara), Lise Winther (Yara), Eli Aamot (SINTEF), Mats Carlin (SINTEF), Pierre Herben (Yara) og Duncan Akporiaye (SINTEF). Foto: Yara.
Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv signerer langsiktig forskningsavtale. Bak fra venstre: Eystein Leren (Yara), Lise Winther (Yara), Eli Aamot (SINTEF), Mats Carlin (SINTEF), Pierre Herben (Yara) og Duncan Akporiaye (SINTEF). Foto: Yara.
Fremtidens gjødsel, digitalisering og etablering av en ny innovasjonshub er stikkord for ny forskningsavtale mellom SINTEF og Yara.

Forskningsinstituttet SINTEF og industriselskapet Yara har signert en avtale om langsiktig samarbeid som innebærer etablering av en felles innovasjonshub på Gløshaugen i Trondheim. Målet er å utvikle fremtidens gjødselproduksjon og nye digitale løsninger for å redusere klimapåvirkningen fra matproduksjon.

− Yaras visjon handler om å skaffe nok mat til verden på en ansvarlig og klimavennlig måte. Som stor industriaktør vil vi være en pådriver for nytenkning og disrupsjon. Forskningsmiljøet i SINTEF har spisskompetanse innen en rekke relevante fagområder, og ved å etablere dette arbeidsfelleskapet skal vi sammen utvikle neste generasjon gjødselproduksjon og flere digitale løsninger som bidrar til bærekraftig landbruk, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Forskere med bakgrunn fra ulike fagområder som prosesskjemi, energi, materialteknologi og digitalisering skal jobbe sammen i innovasjonshub'en som blir etablert i Trondheim i løpet av høsten, og rundt SINTEFs laboratorium for mikro- og nanoelektronikk i Oslo.

I høst etablerer SINTEF også tilstedeværelse i Grenland, gjennom innfusjonering av forskningsstiftelsen Tel-Tek. Dette gir økt nærhet til Yaras industrivirksomhet på Herøya og vil bidra til å styrke samarbeidet.

− Gjennom denne avtalen inngår SINTEF et tett strategisk og operativt samarbeid med et av de største og viktigste industriselskapene i Norge. Vi har samarbeidet godt i flere år, og denne avtalen gir oss et skikkelig løft. Den legger grunnlaget for at vi sammen kan skape innovative løsninger og ny teknologi for landbasert industri og matproduksjon, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Selskapene har i felleskap definert nye prosjekter og utviklingsløp som adresserer globale samfunnsutfordringer, blant annet klimavennlig gjødselproduksjon, sensorteknologi til landbruket og nye miljøløsninger.

Avtalen mellom partene ble signert for tre år, med automatisk forlengelse på tre nye år. Åpning av innovasjonshub'en er planlagt i oktober.

For mer informasjon, kontakt:

Kristin Nordal
Kommunikasjonssjef, Yara
Tlf.: 900 15 550
E-post:

Duncan Akporiaye,
Forskningsdirektør, SINTEF
Tlf.: 930 59 166
E-post:

Om Yara

Yaras kunnskap, produkter og løsninger gir lønnsom og ansvarlig vekst for bønder, distributører og industrielle kunder, samtidig som jordens ressurser, mat og miljø ivaretas.

Vår mineralgjødsel, programmer for plantenæring og teknologi øker avlinger, forbedrer produktkvalitet og reduserer miljøpåvirkningen fra landbruket. Våre industri- og miljøløsninger gir bedre luftkvalitet ved å redusere utslippene fra industri og transport, og de utgjør nøkkelingredienser i produksjonen av en lang rekke varer. Vi fremmer en kultur som promoterer sikkerhet for våre ansatte, kontraktører og samfunnet.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa og er i dag til stede over hele verden med mer enn 15.000 ansatte og salg i om lag 160 land.
www.yara.com 

 

Om SINTEF

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.
I 2016 utførte SINTEF 5700 forskningsoppdrag for 4000 kunder. Våre forskningsprosjekter krever ofte bred flerfaglig kompetanse. Med vår store faglige bredde, kan vi sette sammen team av eksperter fra hele SINTEF som har spisskompetanse innenfor de fagområdene prosjektet og kundene trenger.
Gjennom mer enn 60 år har vår forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Det har gjort SINTEF til et verdensledende forskningsinstitutt.

Kontaktperson