Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og Tel-Tek ønsker å fusjonere

Fra venstre: adm. dir i Tel-Tek Klaus Schöffel, forskningsdirektør i SINTEF Duncan Akporiaye, konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune Sven Tore Løkslid, styreleder i Tel-Tek Frank Ellingsen og Helene Naper, NHO Telemark.
Fra venstre: adm. dir i Tel-Tek Klaus Schöffel, forskningsdirektør i SINTEF Duncan Akporiaye, konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune Sven Tore Løkslid, styreleder i Tel-Tek Frank Ellingsen og Helene Naper, NHO Telemark. (Foto: Telemark fylkeskommune)
Forskningsinstituttene Tel-Tek og SINTEF ønsker å slå seg sammen. Dette betyr en betydelig styrking av forskningskapasiteten i Telemark. Planen er å gjennomføre fusjonen 1.juli 2017, forutsatt godkjenning.

Tel-Tek og SINTEF har hatt dialog om tettere samarbeid siden våren 2016. Nå har styrene både i SINTEF og Tel-Tek anbefalt fusjon.

Tel-Tek og SINTEF har hatt dialog om tettere samarbeid siden våren 2016. Nå har styrene både i SINTEF og Tel-Tek anbefalt fusjon.

Tel-Tek er et teknisk-industrielt FoU-institutt basert i Grenland. Instituttet har i dag 29 ansatte fordelt på 24 årsverk. I 2016 hadde Tel-Tek en omsetning på 32 millioner kroner. Kompetansen er rettet mot pulverteknologi, fangst og lagring av CO2, tidligfase kostnadsestimering og biogass.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitutt, med 2000 ansatte og en årlig omsetning på omkring 3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Trondheim, men SINTEF har også virksomhet i Oslo, Raufoss, Bergen, Ålesund, Helgeland, Tromsø, Hirtshals og Brussel.

Tilstedeværelse i industrielt tyngdepunkt

Grenlandsregionen og Herøya representerer et av Norges sterkeste industrityngdepunkt – særlig innenfor prosessindustrien. Tel-Tek i Porsgrunn er lokalisert sentralt i denne industriregionen og samarbeider med flere av industriselskapene.

Blant annet gjennom sitt "Veikart for Prosessindustrien – Økt verdiskapning med nullutslipp i 2050" har norsk prosessindustri store ambisjoner om forskningsbasert endring.

-Dette gjør det meget interessant for SINTEF å komme enda tettere på denne industrien, også gjennom tilstedeværelse i Grenlands-regionen. Vår ambisjon er å være en aktiv partner for industrien, som kan bidra til konkurransekraft, omstilling og teknologisk utvikling, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Del av et mer robust forskningskonsern

For Tel-Tek er det ønskelig å bli en del av et større og mer robust forskningskonsern. Flere utredninger og evalueringer i det siste, deriblant Forskningsrådets evaluering av norske forskningsinstitutter, peker på at de mindre forskningsinstituttene er sårbare. Disse er blitt oppfordret til å gå i dialog med andre institutter for å bli mer robuste. Fusjonen med SINTEF er en respons på dette fra Tel-Tek.

- Det å være del av et stort forskningskonsern gir nye muligheter. Tek-Tek har sterke fagområder, men gjennom fusjonen kan vi trekke på en svært bred og relevant kompetansebase. Det vil gi oss mulighet til å løfte nye spennende forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen med regionens næringsliv og å utvikle et enda mer samskapende FoU-miljø med Høgskolen i Sørøst-Norge og andre forskningsaktører i regionen, sier Tel-Teks administrerende direktør Klaus Schöffel.

Telemark fylkeskommunene og NHO Telemark er Tel-Teks stiftere.

-Dette kan bli en offensiv og spennende fusjon som vil styrke både forskninga og næringslivet i Telemark. Tilgangen til kompetansen og mangfoldet SINTEF-miljøet vil innebære et taktskifte for forskning og utvikling i fylket vårt, og komplementere de eksisterende forskningsmiljøene i Telemark på en spennende måte, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Tettere på industrien i Grenland

Både Tel-Tek og SINTEF er stiftelser. Planen er at Stiftelsen Tel-Tek fusjoneres inn i Stiftelsen SINTEF. Organisasjonsmessig vil Tel-Tek går inn som en forskningsgruppe i instituttet SINTEF Materialer og kjemi. Denne gruppen vil hete "SINTEF Tel-Tek", og lederen vil ha et særlig ansvar for å styrke kontakten mellom hele SINTEF-organisasjonen og virksomhetene i Grenlands-regionen.

Begge virksomhetenes stiftere skal uttale seg om fusjonsplanene og det må forelegges Stiftelsestilsynet. Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune behandler saken 3. april. Målet er at fusjonen kan tre i kraft 1. juli 2017.

Komplementære faglige profiler

Tel-Tek har en faglig profil som på flere områder er komplementær til SINTEF. Dette gjelder særlig innenfor pulverteknologi, hvor Tel-Tek har et sterkt miljø for industrirettet håndtering av pulver, mens SINTEF arbeider mye med utvikling av nye pulvermaterialer. Sammen kan disse miljøene tilby en mer komplett løsning inn mot eksisterende og nye markeder som 3D-printing, partikkelteknologi i mineral/gruve-industri, partikkel/væskesystemer og avansert sensorteknologi. Tilsvarende effekter forventes innenfor biogass-området.

Kontaktperson

Kontaktpersoner:

SINTEF

Tel-Tek

  • Administrerende direktør Klaus Schöffel: mob. 913 42 329

Telemark fylkeskommune

  • Fylkesordfører Sven Tore Løkslid: mob. 976 98 619