Til hovedinnhold

SIG Seaweed workshop

Den 4. april ønsker vi velkommen til SIG Seaweed møte i Trondheim. Møtet arrangeres i samarbeid med Foods of Norway, senter for forskningsbasert innovasjon hos NMBU.

Tare

Under møtet vil vi fokusere på matproduksjon fra kultivert tare, sikkerhet ved bruk av tare som, eller i mat, samt miljøforhold og samhandling ved kultivering av tare. Nye resultater fra flere prosjekt vil bli gjennomgått. Det vil også være presentasjoner fra flere ulike selskap og Norges Forskningsråd vil legge frem programmet for bioøkonomi og havet

Publisert fredag 17. mars 2017
Seniorforsker
982 45 040

Prosjektstart:

15.08.2011