Til hovedinnhold
Norsk English

Nye avdelinger fra 1. januar 2018

Bilde av finger som peker på organisasjonskart på sort bakgrunn
Ny avdelinger i SINTEF Ocean fra 2018
SINTEF Ocean ble etablert 1. januar 2017 etter en fusjon mellom MARINTEK, SINTEF Fiskeri og havbruk og avdeling for miljøteknologi fra SINTEF Materialer og kjemi. Målet var å bli en enda bedre partner for både myndigheter og kunder innenfor havbaserte næringer gjennom en tverrfaglig og helhetlig satsing.

Etter ett år i drift, har vi sett behovet for å bygge ned interne barrierer og utnytte de synergiene som ligger i å samle fag og markedskunnskap på tvers. Derfor reorganiserer vi fra 1. januar og går fra 9 til 4 avdelinger.

Energi og transport

Ledes av forskningssjef Arne Fredheim.
Energi og transport består av de tidligere avdelingene Maritim og Ocean Engineering ledet av henholdsvis Beate Kvamstad-Lervold og Egil Giertsen. Begge går over i nye stillinger i den nye avdelingen.

Sjømatteknologi

Ledes av forskningssjef Hanne Digre.
Sjømatteknologi består av de tidligere avdelingene Havbruksteknologi, Prosessteknologi, Fiskeriteknologi og Strategisk rådgivning. Marit Aursand og Ulf Winther vil være ansatt i avdelingen som spesialrådgivere.

Miljø og nye ressurser

Ledes av forskningssjef Gunvor Øie.
Miljø og nye ressurser består av de tidligere avdelingene Miljøteknologi og Marin ressursteknologi. Tore Aunaas går over i stilling som spesialrådgiver i den nye avdelingen.

Skips- og havkonstruksjoner

Avdelingen ble etablert 1. april og fortsetter med samme forskningssjef, Bård Wathne Tveiten.