Til hovedinnhold

NTNU og SINTEF gir råd til politikere

NTNU og SINTEF ser det som sin rolle å gi forskningsbaserte råd og premisser for utforming av politikk.

I forkant av stortingsvalget har vi formulert råd knyttet til tre sentrale områder: Energi/klima, helse/velferd og digitalisering. Rådene ble lagt fram under et seminar under Arendalsuka i august.

Les rådene her til de tre dokumentene:

Publisert fredag 8. september 2017
Direktør for samfunnskontakt og forskningspolitikk
901 33 285