Til hovedinnhold
Norsk English

Norge viser vei innenfor CO2-fangst

Lars Hovdahl inspiserer SINTEFs nye anlegg for CO2-fangst på Tiller utenfor Trondheim.  Foto: Thor Nielsen
Lars Hovdahl inspiserer SINTEFs nye anlegg for CO2-fangst på Tiller utenfor Trondheim. Foto: Thor Nielsen
Denne uken møtes forskere fra hele verden i Trondheim for å lære om den helt nødvendige klimateknologien CO2-fangst.

Norge har institusjoner og fagmiljøer som samarbeider tett om alt fra forskning til fullskala demonstrasjon av CO2-fangst. Mens verden har mange tusen energi- og industrianlegg som slipper ut store mengder CO2.  For mange av dem er fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) den eneste løsningen for å bli utslippsfrie. Uten CCS er det urealistisk å nå målene i Parisavtalen.

Dette er den niende konferansen om karbonfangst, transport og lagring i Trondheim, TCCS-9. Konferansen samler ikke bare forskere fra hele verden, men også industri- og myndighetsaktører.

Trude Sunset i Gassnova snakket om det første fullskala-prosjektet for CO2-fangst. Foto: SINTEF.

– I Trondheim møtes de for å dele, lære og bli inspirert. Dette er en kjempeviktig møteplass for å skape og utvikle nye smarte ideer til forskningsprosjekter innen karbonfangst. Denne uka åpner NTNU og SINTEF også nye CCS-laboratoriefasiliteter som er tilgjengelig for forskere i hele Europa, som ytterligere forsterker vårt ansvar for å lede CCS-forskningen, sier Mona Mølnvik.

Mølnvik leder Norwegian CCS Research Centre (NCCS), og er forskningssjef i SINTEF.

Forskningssenteret NCCS samler eksperter i industrien og forskere fra flere forskningsinstitusjoner for at CCS skal bli rimeligere og smartere, slik at slik at teknologien kan tas i bruk så raskt som mulig. Dette gjøres i tett samarbeid med Gassnova, som leder arbeidet med å realisere det første fullskala-prosjektet.

Per i dag er Klemetsrudanlegget AS, Norcem og Yara i gang med konseptstudier, og det forventes at kontrakt med lagringsoperatør kan inngås før sommeren.

Gassnova og NCCS-partnere samarbeider også om testing av CO2-fangstløsninger på Teknologisenteret på Mongstad (TCM). CLIMIT-programmet, som Gassnova leder, er viktig for å finansiere spin-off prosjekter fra NCCS. I tillegg samarbeider NCCS og Gassnova om informasjonsutveksling og formidling.

Utforsk fagområdene