Til hovedinnhold
Norsk English

Nordmenn uforberedt på havstigning

Issmelting i Antarktis er det som vil påvrke havstigningen i Norge aller mest. Illustrasjon: Thinkstock.
Issmelting i Antarktis er det som vil påvrke havstigningen i Norge aller mest. Illustrasjon: Thinkstock.
Over 110 000 norske bygninger, inklusive 18 000 hytter og fritidshus, står mindre enn én meter over dagens havnivå, ifølge en SINTEF-analyse fra 2012. Samtidig stiger havet.

Det globale havnivået stiger nå med 3,4 millimeter i året. Det er dobbelt så mye som før 1990. Endringer i tyngdefelter, havstrømmer og bevegelser i jordskorpen gir ujevn fordeling. I Bengalbukta og andre sårbare kystområder i Asia er utslaget opptil 6 millimeter i året, skriver Aftenposten.

En rapport fra Kartverket, Bjerknessenteret og Nansensenteret (2015) anslår at havet vil stige opptil en halv meter  langs Sør-Vestlandet og stedvis i Nord-Norge innen 2100. Prognosene tar ikke høyde for akselererende smelting av innlandsisen i Antarktis og på Grønland. For norskekysten vil issmeltingen i Antarktis få størst betydning.

Store bygningsmasser kan ende som strandede verdier i et femti- til hundreårs perspektiv, Denne risikoen har ikke sunket ordentlig inn hos allmennheten. Og lokale og sentrale myndigheter henger etter med forebyggende planlegging og veiledning, konkluderer Aftenposten.