Til hovedinnhold

Nordmenn uforberedt på havstigning

Over 110 000 norske bygninger, inklusive 18 000 hytter og fritidshus, står mindre enn én meter over dagens havnivå, ifølge en SINTEF-analyse fra 2012. Samtidig stiger havet.
Issmelting i Antarktis er det som vil påvrke havstigningen i Norge aller mest. Illustrasjon: Thinkstock.
Issmelting i Antarktis er det som vil påvrke havstigningen i Norge aller mest. Illustrasjon: Thinkstock.

Det globale havnivået stiger nå med 3,4 millimeter i året. Det er dobbelt så mye som før 1990. Endringer i tyngdefelter, havstrømmer og bevegelser i jordskorpen gir ujevn fordeling. I Bengalbukta og andre sårbare kystområder i Asia er utslaget opptil 6 millimeter i året, skriver Aftenposten.

En rapport fra Kartverket, Bjerknessenteret og Nansensenteret (2015) anslår at havet vil stige opptil en halv meter  langs Sør-Vestlandet og stedvis i Nord-Norge innen 2100. Prognosene tar ikke høyde for akselererende smelting av innlandsisen i Antarktis og på Grønland. For norskekysten vil issmeltingen i Antarktis få størst betydning.

Store bygningsmasser kan ende som strandede verdier i et femti- til hundreårs perspektiv, Denne risikoen har ikke sunket ordentlig inn hos allmennheten. Og lokale og sentrale myndigheter henger etter med forebyggende planlegging og veiledning, konkluderer Aftenposten.

Av Christina Benjaminsen for Gemini.no
tirsdag 1. august 2017