Til hovedinnhold
Norsk English

Her dyrkes nyttige alger i avløpsvann

SINTEF har gjort forsøk med ferskvann- og saltvannsalger som viser at man kan dyrke flere ulike arter i medium iblandet avløpsvann. Illustrasjonen øverst til venstre viser Biokraft sitt planlagte anlegg, hvor teknologien skal tas i bruk. Foto: SINTEF. Illustrasjon utlånt fra Biokraft.
SINTEF har gjort forsøk med ferskvann- og saltvannsalger som viser at man kan dyrke flere ulike arter i medium iblandet avløpsvann. Illustrasjonen øverst til venstre viser Biokraft sitt planlagte anlegg, hvor teknologien skal tas i bruk. Foto: SINTEF. Illustrasjon utlånt fra Biokraft.
Fôr til oppdrettsfisk kan bli mangelvare om noen år. Forskere tror løsningen kan finnes i et avfallsprodukt.

I disse dager bygges det et biogassanlegg i Skogn, som vil stå ferdig i november. Et av avfallsproduktene fra produksjonen, er vann med høyt nitrogeninnhold. Dette vannet inneholder mye av de næringsstoffene som alger trenger for å vokse.

– Vi ønsker å finne ut om algene trives i dette vannet. Om de vokser og formerer seg, kan det være en mulighet for algeproduksjon i Skogn, sier seniorforsker i SINTEF Ocean, Matilde Skogen Chauton.

Dette er en illustrasjon av Biokrafts biogassanlegg, første og andre byggetrinn. Første trinn vil stå klart i november i år. Illustrasjon utlånt av Biokraft.

Importerer fiskefor

Biorest som avløpsvannet blir kalt, vil i første omgang bli brukt som gjødsel i landbruket. Men dette krever transport og er forholdsvis kostbart. Derfor tok Biokraft kontakt med forskerne i SINTEF, for å prøve å finne en mer miljøvennlig og «kortreist» løsning for å utnytte bioresten.

– Algene trenger nitrogenet i vannet og slik sett håper vi dette er mulig. Det er ikke usannsynlig at vi bygger et algeproduksjonsanlegg i Skogn, om resultatene fra forskerne er lovende, sier Johannes Hojem i Biokraft.

Norge har som mål å få til en femdobling av havbruksnæringen fram mot 2050. For å lykkes med dette, må det produseres mer mat til oppdrettsfisken. En av løsningene kan være produksjon av mikroalger med høyt innhold av fett, som er en viktig ingrediens i fiskefôr.

Industriell produksjon av mikroalger kan foregå i en rørreaktor for bedre utnyttelse av lyset og næringsstoffer fra avløpsvannet. Foto: SINTEF.

– Utfordringen i dag, er at mye av fiskefôret produseres på land og inneholder for lite gunstige fettsyrer. Med en større andel alger i fôret, vil næringsinnholdet bli mer gunstig og fisken får i seg mat som er naturlig og sunn, sier forskeren.

Norge importerer i dagråstoff fra utlandet, for å få nok fôr til oppdrettsfisken.

– Sannsynlig at vi lykkes

– Det er sannsynlig at vi lykkes med å få til produksjon av alger. Men det store spørsmålet er til hvilken pris. Derfor vil den økonomiske analysen være en vesentlig del av dette prosjektet, sier Jorunn Skjermo, seniorforsker i SINTEF og prosjektleder for COMPLETE, som dette forskningsprosjektet heter.

Alger er svært næringsrike og brukes derfor ofte i helsekost.

– Det er stor etterspørsel etter marine oljer. Om algene ikke blir brukt til fiskefôr, kan de bli brukt i produksjon av helsekost eller kosmetikk. Vårt viktigste fokus er at avfallsproduktet kan gi oss en verdi, sier Hojem i Biokraft.

Forskningsprosjektet COMPLETE startet i 2016 og går fram til 2019. Produksjonen av biogass blir trolig satt i gang rett før nyttår og har som hovedmål å produsere biogass til blant annet buss- og tungtransport.

Kontaktperson