Til hovedinnhold
Norsk English

God IKTPLUSS-uttelling for SINTEF Digital

 I prosjektet "Robot Interaction and Motion Compensation" skal man blant annet se på samarbeid mellom menneske og robot. Bilde: SINTEF / Thor Nielsen
I prosjektet "Robot Interaction and Motion Compensation" skal man blant annet se på samarbeid mellom menneske og robot. Bilde: SINTEF / Thor Nielsen
Forskningsrådet har tildelt midler til fire ulike SINTEF Digital-prosjekter gjennom sitt IKTPLUSS program.

Totalt fikk 13 prosjekter tildelinger av Forskningsrådet denne runden. Midlene er tildelt innenfor utlysningen "Data og tjenester overalt" og er rettet mot fagområdene stordata, chat-bots, autonome systemer, robotikk og sensorsystemer, blant annet.

Prosjektene har deltatt i en konkurranse med 100 søknader. I mars 2017 fikk 23 prosjekter støtte til å gjennomføre fase 1 av prosjektforslaget. Et internasjonalt ekspertpanel har nå evaluert prosjektene. De med de beste idéene/vitenskapelig kvalitet, størst potensiale for verdiskaping og høy gjennomføringsevne har fått støtte til å gjennomføre hele prosjektet.

Fire SINTEF-prosjekter stakk av med seieren:

  • Advanced Analytics on Smart DataDynamic
  • Robot Interaction and Motion Compensation
  • Human-Chatbot Interaction Design
  • Tools and Methods for Autonomus Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

­–Dette er gledelige nyheter å ta med seg inn i julen, sier konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital. Disse prosjektene er et resultat av utrolig godt og målrettet arbeid fra mange av våre dyktige ansatte, og en bekreftelse på at vi møter og støtter opp under samfunnets behov for omstilling og digitalisering. Vi ser frem til å sette i gang med dette i 2018. Vi skal være et ledende miljø på digitalisering og disse prosjektene bidrar til dette.

Les saken om hele tildelingen på forskninsgsrådets sider her.

Kontaktperson