Til hovedinnhold
Norsk English

Går sammen for å styrke havvindsatsing

SINTEF Ocean og NGI skal styrke og utvide samarbeid og forskning innen offshore vindkraft.

Utsikten til Trondheimsfjorden fra toppen av Tyholt satte på beste vis rammene for den nye samarbeidsavtalen mellom SINTEF Ocean og NGI, som ble underskrevet fredag ettermiddag. Nettopp havet er et viktig satsningsområde for de to sterke forskningsmiljøene, som med den nye samarbeidsavtalen vil undersøke, forske og styrke mulighetene for bruken av havet som ressurs.

"Både SINTEF og vi har mange års erfaringer fra offshore teknologi. Først og fremmest knyttet til olje og gass utvikling. Begge har vi dog identifisert og strategisk satset på offshore vindkraft som et område hvor vi både ønsker og kan bidra. Sammen er vi sterke og ledende innen dette felt", sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Understøtter langtidsplanen

Høsten 2015 la Regjeringen frem langtidsplanen for marin forskning. Målet for denne planen er blant annet mer innovasjon og større verdiskapning gjennom økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge. Det styrkede samarbeidet og fellessatsingen rundt offshore vind mellom SINTEF Ocean og NGI understøtter nettopp denne planen.

"Vi har allerede vist at vi gjennomfører fremragende prosjekter med NGI, og ser fram til å bygge et nasjonalt landslag for å ta norsk offshore vind ut i et krevende internasjonalt marked", sier Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean (til høyre på bildet).

Synlig samhandling

Den nye samarbeidsavtalen vil blant annet legge til rette for mer koordinert innsats som ett samlet miljø innen offshore teknologi, viten, forskning og rådgivning. SINTEF Ocean og NGI vil dermed, i både ord og handling, sammen være en attraktiv ressurs for fremtidige samarbeidspartnere.

Ambisjonene for det nye samarbeidet er dessuten å skape og utvikle flere felles FoU prosjekter, med minst ett felles prosjekt i året. Nylig ble det første felles prosjektet mellom SINTEF Ocean og NGI tildelt støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet WAS-XL skal, som det heter i prosjektformuleringen, undersøke "Wave And Soil support for eXtra Large monopiles".

Samarbeidet mellom SINTEF Ocean og NGI trer i kraft umiddelbart.

Kontaktperson

  • SINTEF, som er Norges største forskningsinstitutt, samlet i begynnelsen av 2017 sin forskning rettet mot havrommet i et nytt institutt, med navnet SINTEF Ocean.
  • SINTEF Ocean AS har samlet forskning, laboratorier og ansatte fra instituttene; MARINTEK; SINTEF Fiskeri og havbruk; samt avdeling for miljøteknologi i SINTEF Materialer og kjemi.
  • NGI – Norges Geotekniske Institutt, er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Utover hovedkontor og laboratorier i Oslo og avdelingskontor i Trondheim, har NGI også kontor i Houston, Texas, og i Perth, Australia.
  • NGI har mer enn 40 års erfaring som leverandør av fundamenteringsløsninger innen olje og gass, og har vært med på å bygge Norges utvikling som oljenasjon.