Til hovedinnhold
Norsk English

Fullt hus på tareseminar

Foredragsholder og publikum
Jorunn Skjærmo åpnet Sig Seaweed seminaret
Over 100 deltakere var tilstede på seminaret om tare som arrangeres av SIG Seaweed, SINTEF Ocean og Foods of Norway ved NMBU.

SIG Seaweed er en interessegruppe for bedrifter og FoU-institusjoner med aktivitet og interesse innen dyrking, prosessering og anvendelse av makroalger. -SIG Seaweed har som formål å øke verdiskapingen fra tang og tare ved blant annet å skape møteplasser for næring og myndigheter. Påmeldingen på dette seminaret viser at vi lykkes, vi måtte stenge påmeldingen for noen dager siden, sier Jorunn Skjermo som leder SIG Seaweed.

Tema for møtet var fôr, mat og miljø. Flere aktører i tare-næringen var innledere og presenterte muligheter for matproduksjon fra dyrket tare, tryggheten ved å bruke tare som mat og miljømessige påvirkninger og betingelser ved tareproduksjon. Forskningsrådet presenterte blant annet sitt program om bioøkonomi og havet som skal støtte prosjekter som kan gi økt produksjon, høsting og ressursutnyttelse i hele bredden av bioøkonomien og skal lede til at kunnskap, kompetanse og teknologi overføres fra én sektor til en annen.

Prosjektinformasjon

Prosjektstart:

15.08.2011

Kontaktperson:

Jorunn Skjermo

Utforsk fagområdene

Kontaktperson