Til hovedinnhold
Norsk English

Denne simulatoren redder liv

Naturtro: Sånn ser det ut på "brua" i simulatoren som nå utvikles av SINTEF Ocean. Her skal skippere og mannskap kunne trene på fangstoperasjoner i sikre omgivelser. Hovedhensikten er å skape et tryggere arbeidsmiljø og et mer effektivt fiske. Foto: SINTEF.
Naturtro: Sånn ser det ut på "brua" i simulatoren som nå utvikles av SINTEF Ocean. Her skal skippere og mannskap kunne trene på fangstoperasjoner i sikre omgivelser. Hovedhensikten er å skape et tryggere arbeidsmiljø og et mer effektivt fiske. Foto: SINTEF.
Fiskerne har landets farligste yrke. Nå skal de, i likhet med flyverne, få mulighet til å trene i en simulator.

YRKESFISKE: Fiskerinæringa er i dag den med flest personskader og dødsulykker per arbeidstaker i Norge. Så selv om arbeidsulykkene de siste ti årene er redusert, gjenstår det mye for å få ønsket sikkerhet om bord.

Derfor utvikler nå forskere ved SINTEF Ocean en fiskerisimulator. Her skal skippere og mannskap få komme inn i sikre omgivelser og trene på fangstsituasjoner.

Faktaboks SimFisk:

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt i næringslivet finansiert av MAROFF-programmet i Norges Forskningsråd og FHF i perioden 2015-2017.

Prosjekteier: Marine Innotech Centre AS

Prosjektpartnere: Sjøvik AS, Nybo Holding AS, Furuno AS, Rolls Royce Marine AS, Offshore Simulator Centre as, Þorbjörn (Island), Maritime Safety and Survival Training Centre (Island), NTNU Ålesund og SINTEF Ocean.

Fiskerisimulatoren kommer til å settes opp i naturlig størrelse, tilsvarende broen på en gjennomsnittlig trålfiskebåt. Prototypen er nå under bygging.

– Dette kommer til å gjøre fiskeoperasjonene både tryggere og mer effektive. I tillegg vil simulatoren kunne brukes til å trene på operasjoner som har betydning for et miljøvennlig fiskeri, fangstbegrensing og fiskekvalitet, forteller SINTEF-forsker Ingunn Marie Holmen.

Her blir det altså mulig å øve på alt fra leting og tråling til krevende situasjoner som oppstår for eksempel på grunn av dårlig vær eller mange fartøy i området. Det kan være fastkjøring av trål, slepevaier som ryker, kryssing av vaier eller mann over bord.

Bygger videre på marin simulering

Den nye fiskerisimulatoren er en videreutvikling av flere andre marine simulatorer som forskerne ved SINTEF har utviklet.

– Vi har erfaring med å modellere alle systemer som beveger seg under vann – altså bevegelige strukturer. Disse erfaringene har vi tatt med i denne modellen, sier prosjektledere og legger til:

– Dette er numerisk simulering av komplekse marine systemer. Matematikken her er på ingen måte triviell. 

Fra før har dette forskningsmiljøet bidratt med elementer i en ankerhåndteringssimulator som brukes til å trene mannskap i offshoreoperasjoner. I tillegg har en programvare for simulering og visualisering av marine operasjoner og systemer, som fiskeri, havbruk og offshore (FhSim) blitt til her.

– FhSim kan brukes til å modellere både treningssimulatorer, fartøydesign, redskapsdesign og til overvåkning, og fungerer som en slags «grunnmur» i den nye fiskerisimulatoren vår, sier Holmen.

Trålsimulator først

I samarbeid med prosjekteier Marine Innotech Centre bygger SINTEF-forskerne nå en prototype av den første simulatoren. Den skal settes opp i et nytt simulatorsenter i Midsund kommune på Mørekysten. Her skal skippere og mannskap i fremtiden tilbys kurs med simulatortrening som en del av opplæringen.

– Vi valgte å utvikle en trålsimulator først ettersom trålfiske er den delen av fiskeflåten med flest personskader i forbindelse med fiske. På sikt skal andre driftsformer som ringnot og autoline også kunne trenes på i simulatoren, forteller Holmen.

Tryggere og mer effektivt fiske

Hovedhensikten er å skape et tryggere arbeidsmiljø og et mer effektivt fiske, som igjen vil bidra til å gi næringen bedre økonomiske forutsetninger.

– Ved at mannskapet får øve på slike situasjoner vil man unngå skader både på mannskap og utstyr. Smartere manøvrering av trålen kommer også til å gjøre operasjonene mer lønnsomme. Det vil føre til lavere tids- og drivstofforbruk, og dessuten gjøre det enklere å få opp riktig mengde fisk under et trål, som igjen vil føre til bedre fiskekvalitet og utnyttelse av naturressursene, sier SINTEF-forskeren.

Hun forteller at man i simulatoren kan legge inn alle mulige funksjonaliteter. Et av de mest spektakulære er at man kan fjerne havvannet slik at skipperen kun ser trålen og havbunnen.

– På denne måten kan de se akkurat hvordan trålen oppfører seg. Det ville man aldri fått øvd på uten en simulator.

Kontaktperson