Til hovedinnhold
Norsk English

Brennbar isolasjon tillatt i Norge

I Norge er det ikke tillatt å bruke brannfarlig plastisolasjon i bygg høyere enn fire etasjer. Ilustrasjonsfoto: Thinkstock.
I Norge er det ikke tillatt å bruke brannfarlig plastisolasjon i bygg høyere enn fire etasjer. Ilustrasjonsfoto: Thinkstock.
...men ikke uten videre. Her er de viktigste reglene for bruk av brennbar isolasjon.

Det er tillatt å bruke plastisolasjon i fasader på norske bygninger. Men reglene er klare på når og hvordan: Bruken er tillatt i bygg som brukes som lager, til industri, kontor og bolig dersom bygningen ikke er mer enn fire etasjer. Forutsetningen er at plastisolasjonen er tilstrekkelig tildekket, for eksempel med murpuss. Det er altså ikke tillatt å bruk plastisolasjon i fasader på høyere bygg og i hoteller, forsamlingslokaler og liknende.

Branner sprer seg i hovedsak oppover. Derfor er det ikke like kritisk med bruk av brennbar isolasjon i tak, som i fasade. Men i Norge har vi har regler for både underlag og tildekking av isolasjon som brukes i tak. Brennbar isolasjon skal deles opp i felt (seksjoner), slik at kun en begrenset mengde isolasjon blir involvert i en eventuell brann.

I Byggforskseriens  utgivelse «Bruk av brennbar isolasjon i bygninger» (anvisning nr. 520.339) beskrives reglene for bruk slik at den ikke får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten. Den beskriver også bruksområder for brennbar isolasjon som krever ekstra dokumentasjon og prøving av isolasjonens ytelse og brannbestandighet.

Dersom et produkt har fått SINTEF Teknisk Godkjenning, bekrefter SINTEF at et produkt er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK), samt forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i godkjenningen. Se sintefcertification.no/no/contents/index/44/skumplastprodukter

– Det finnes SINTEF Teknisk Godkjenning for flere typer byggesystemer som inneholder brennbar isolasjon, for eksempel systemer for ringmur, grunnmur og fasadeisolasjon. Felles for alle disse godkjenningene er at bruksområde og betingelser for bruk er angitt i godkjenningsdokumentet, og at SINTEF har vurdert at byggesystemet oppfyller krav i Norge, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Byggforsk.