Til hovedinnhold
Norsk English

Algeovervåkning kan forhindre tap av fisk

Avlusing kan være en påkjenning for oppdrettslaksen. Nå viser det seg at algekonsentrasjonen i vannet spiller en viktig rolle. Illustrasjonsbilde fra NTNU.
Avlusing kan være en påkjenning for oppdrettslaksen. Nå viser det seg at algekonsentrasjonen i vannet spiller en viktig rolle. Illustrasjonsbilde fra NTNU.
Et nytt simuleringsverktøy kan forhindre at fisken blir skadet under avlusning.

AVLUSING: Høy algekonsentrasjon under avlusning kan gi økt stress fordi algene blant annet kan blokkere gjellene til fisken.

Planktonforekomster overvåkes i dag ved hjelp av analyse av ferske sjøvannsprøver. Prøvene gir informasjon om artssammensetning og mengde av alger. Utfordringen er at dette krever god logistikk og er ganske tidkrevende. Forskerne her har derfor utviklet et nytt verktøy som kan varsle om algeoppblomstring på en mer effektiv måte.

– Simuleringsverktøyet vårt fungerer på samme måte som det meteorologene bruker for været. Ved hjelp av et dataprogram kan vi raskt varsle om algeoppblomstring i et område, sier seniorforsker i SINTEF Ocean, Ingrid Ellingsen.

Figuren viser simulert konsentrasjon av klorofyll utenfor kysten av Tromsø den 25. juli 2017. Skalaen går fra lave (i blått) til høye konsentrasjoner (brunt).

Et oppdrettsanlegg erfarte i sommer at høy algekonsentrasjon samtidig med avlusning kan få fatale konsekvenser. Alger i kombinasjon med hydrogenperoksidbehandling tok trolig livet av 38 000 oppdrettslaks ved Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm i Sør-Troms.

Satellittbilder fra perioden viser oppblomstring langs kysten av Nordland og Troms og prøver fra området analysert av SINTEF  viser også høye konsentrasjoner av Emiliana huxleyi og andre flagellater. Utfordringen er at disse opplysningene ikke var tilgjengelige før noen dager etter den fatale hendelsen. Ved hjelp av simuleringsverktøyet kunne oppdretterne fått varsel før det var for sent.

Modellen gir kontinuerlige varsel om algeoppblomstring langs kysten av Norge. Verktøyet må utvikles videre, og forskerne håper at det er interessant for oppdrettsnæringen.

En operasjonell simuleringsmodell med biologi er satt opp og utvikles i forbindelse med prosjektet ENTiCE. http://www.sinmod.no/operative_fs.php

Modellen har høy oppløsning for trøndelagskysten, men dekker hele kysten og Norskehavet i grovere oppløsning.

– Eksempelet fra Troms viser at modellbaserte varslinger kan være et nyttig verktøy i overvåkningen av algekonsentrasjoner langs kysten. Modelldata i tillegg til satellittdata vil for eksempel kunne gi informasjon om hvor og når man bør ta ut sjøvannsprøver for analyse, spesielt i forbindelse med planlagte operasjoner som inkluderer oppdrettsfisk, presiserer forsker Kristine B. Steinhovden i SINTEF.

Les hele NRK-saken her