Til hovedinnhold
Norsk English

Walter Qvam ny styreleder i SINTEF

Portrett av Walter Qvam ny styreleder i SINTEF
- Jeg ser veldig frem til å begynne arbeidet som styreleder i SINTEF. SINTEF består av meget dyktige ansatte som besitter verdensledende kunnskap innenfor viktige områder, og er en helt sentral brikke i anvendelsen og kommersialiseringen av norsk forskning, sier Walter Qvam.
Walter Qvam er valgt til ny styreleder i SINTEF.

Han etterfølger R. Rasmus Sunde, som har vært styreleder i SINTEF siden 2009.

Walter Qvam er nåværende konsernsjef i Kongsberg Gruppen, en stilling han fratrer i juni 2016 etter mer enn åtte år som leder for teknologikonsernet.

Han har tidligere erfaring fra internasjonale lederstillinger i blant annet CapGemini, NSB og DNV. Qvam er nåværende rådsleder i DNV GL og er nominert som ny styreleder i Petroleum Geo Services. Av bakgrunn er Qvam utdannet sivilingeniør ved NTNU.

- Jeg ser veldig frem til å begynne arbeidet som styreleder i SINTEF. SINTEF består av meget dyktige ansatte som besitter verdensledende kunnskap innenfor viktige områder, og er en helt sentral brikke i anvendt forskning og kommersialisering av norsk forskning, sier Walter Qvam.

- SINTEF er Norges viktigste bro mellom forskning og næringsliv. Sammen med akademia, andre forskningsinstitusjoner og norsk næringsliv vil SINTEF ha en avgjørende rolle i det landskapet vi nå beveger oss inn i med raskere innovasjonssykluser i en stadig økende global og internasjonal konkurranse, sier Qvam.

Qvam ble valgt til styreleder på møte i SINTEFs råd 27.april.

I rådsmøtet ble avgående styreleder R. Rasmus Sunde takket av. Han ble styremedlem i 2008, og styreleder i 2009. Rådets leder Gunnar Bovim og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv takket Sunde for lederskap og betydelige bidrag til SINTEFs utvikling i denne perioden.

Kontaktperson