Til hovedinnhold
Norsk English

Virtuell prototyping: - Starten på en ny æra i skipsbygging

Viser en gruppe som er på omvisning i MARINTEK sine laboratorier
Industrien har stor tro på at virtuell prototyping kan forbedre måten skip planlegges og bygges på.

VARD og Wilh. Wilhelmsen har begge interesser i at planleggingen og byggingen av skip skal bli bedre og billigere. VARD bygger skip, mens Wilh. Wilhelmsen drifter skip.

- Virtuell prototyping er starten på en ny æra i hvordan skip utvikles og bygges. Tradisjonelt ble hver enkelt del av båten analysert hver for seg med statiske koblinger. Nå er det mulig å simulere alle delene samtidig og til og med teste båten under reelle værforhold over lengre tid, sier Henning Borgen fra VARD.

Han og flere andre industri- og forskningssamarbeidspartnere i prestisjeprosjektet Smart Maritime møttes nylig på MARINTEK for å få informasjon om status i SFIen (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon).

MARINTEKs Trond Johnsen er leder for utviklingen av simuleringsverktøyet GYMIR, som skal integrere modeller av alle delene av et skip. Målet er at skipene etterhvert skal kunne testes virtuelt under ulike realistiske operasjonsprofiler og værforhold.

Viser en gruppe som er på omvisning i MARINTEK sine laboratorier

- I SFIen modelleres alt fra rutemønstre og værdata, til skrog, propulsjon og maskineri. Når vi er ferdig med alle delene kan vi teste det fulle skipet virtuelt og dermed avdekke forbedringsmuligheter før bygging, sier Johnsen, som er forskningsleder ved MARINTEK.

Næringslivsaktørene som satt og hørte på var tydelig begeistret.
- Dette kan bidra til en felles tankegang for hele næringen, som øker innovasjonstakten i retning målsetningene om energi-effektivisering og utslippsreduksjon. Jeg synes forskningsmiljøet i SFIen gjør en veldig god jobb. Dette vil bidra til å sparke i gang AS Norge på dette området og øke vår konkurransekraft internasjonalt, sier Borgen.

Han får støtte fra Wilh. Wilhelmsen.
- Med slike verktøy kan vi raskt finne ut om ett design er bedre enn det andre. Og dette vil kunne finne sted før skipet bygges. Vi og andre kan spare mye penger på riktig bruk av virtuell prototyping, sier Gunnar Malm Gamlem i Wilh. Wilhelmsen og tilføyer:

- Tidligere har det vært tungvint å teste båter under realistiske værforhold, for eksempel. Mange av testresultatene ble derfor veldig teoretiske og lite nyttige for oss. Nå har utviklingen av slike verktøy kommet så langt at bruken av de ser svært lovende ut, sier han.

Smart Maritime er ledet av MARINTEK og prosjektet vil vare i minst fire år til. SFIen vil finne svar på hvordan det er mulig å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren. Forskningsprosjekt har store industripartnere som Rolls-Royce Marine, Siemens, Vard, Grieg Star, Solvang og Wilh. Wilhelmsen.