Til hovedinnhold
Norsk English

Vil realisere OSC raskere

Fiskeriminister Per Sandberg vil jobbe hardt for å få realisert Ocean Space Centre før 2023.

Dette var ministeren klar på etter et innholdsrikt besøk på MARINTEK, hvor både konsernledelsen i SINTEF, SINTEF Fiskeri og havbruk samt MARINTEK var til stede.

Møte Per Sandberg

- Det er tverrpolitisk enighet om at Ocean Space Centre skal realiseres. Det har det vært over mange år. Det som er utfordringen her, er tiden det tar for å få dette igjennom. Her tror jeg flere politikere bør ta seg en samtale med finansdepartementet.
- Vil du være pådriver for å få denne beslutningen raskere igjennom?
- Ja, det vil jeg. For meg som er en av de mest utålmodige politikerne, er 2023 alt for seint.
- Norge har hatt en ledende rolle innen havbruk over flere år. Hva skal til for å beholde denne posisjonen i årene som kommer?
- Det er flere faktorer. For det første må det være tverrpolitisk enighet om at vi skal holde på denne ledende posisjonen. I tillegg har vi havet, som er vårt største fortrinn. Vi har også veldig høy kompetanse innenfor petroleumsnæringen, som vi nå kan konvertere over til både havbruk, industri og fiskeri.

Forventer stor vekst

Ifølge prognoser for havbruksnæringen, vil verdiskapningen seksdobles fram mot 2050. Fiskeriministeren mener det er nødvendig med denne veksten for å produsere mat til en stadig økende befolkning. Samtidig er han bevisst at dette må skje på en bærekraftig måte.

- En ting er at det skal produseres kanskje seks ganger så mye fra havet i tida framover, men vi skal også levere det ifra oss. Hvis omdømmet rundt norsk sjømat får seg en knekk, stopper alt opp. Det tror jeg næringen er fullstendig klar over. Jeg møter offensive krefter der ute, som ønsker å investere og som samtidig ønsker å ivareta det miljømessige. Nettopp fordi de er klar over at hvis Norge ikke lykkes med å løse lus- og sykdomsproblemene, så kommer vi ikke videre, sier Sandberg.