Til hovedinnhold
Norsk English

Vil gjøre offshore løfteoperasjoner mer effektive

Løfteoperasjoner offshore
MARINTEK har fått 5,5 millioner kroner fra Forskningsrådet for å delta i et innovasjonsprosjekt, hvor måtet er å lage beslutningsverktøy for marine løfteoperasjoner.

- Vi kommer til å gjennomføre flere arbeidsmøter med operatører for å finne ut hvordan de kan forbedre og effektivisere operasjonen. Vi har hovedfokus på konstruksjonsfartøy som jobber med nedsenking av moduler i forbindelse med oljeinstallasjoner, sier forskningsleder i MARINTEK, Svein Peder Berge.
Prosjektet har totalt 21 millioner kroner å jobbe for over tre år, hvor halvparten av finansieringen kommer fra Norges Forskningsråd og halvparten kommer fra industrien. I tillegg til MARINTEK, er SINTEF IKT med i prosjektet. Det er også Uni Research Polytec, Salt Ship Design, Deep Ocean og Østensjø rederi.

Bedre sikkerhet

- Deep Ocean ønsker å ta operasjonelle beslutninger offshore til ett nytt nivå. For oss er det et paradoks at det ikke finnes bedre systemer som samler og bearbeider tilgjengelig informasjon og presenterer dette på en god måte. Et slikt system vil bedre både operabiliteten og sikkerhetsnivået i operasjonene, sier avdelingsleder i Deep Ocean, Martin Hasle.

Ideen er å bruke tilgjengelig informasjon fra både skip og land kombinert med smarte algoritmer for å si noe om marginene for å gjennomføre operasjoner.

- MARINTEK skal etter planen gjennomføre modelltester i havlaboratoriet på et Salt design skip som Deep Ocean opererer og Østensjø eier. Vi ønsker å finne ut mer om egenskapene til båt, kran og moduler. Målet er å lage et numerisk bibliotek på hvordan vannet virker på de ulike modulene når de senkes ned i vannet, sier Berge.

Hovedmålet med studiet er å øke operabiliteten ved å ha bedre kontroll på marginer til skipene som jobber oppimot oljeindustrien. Forskerne vil blant annet analysere eksisterende data og sette det i system. Samtidig vil de legge til noen nye, slik at beslutningsstøttesystemet blir mer pålitelig enn de som er på markedet i dag.

Tverrfarlig forskningsprosjekt

- Folk flest vet svært lite om hvor komplisert slike operasjoner er. Det er veldig mye venting i dag. Klarer vi å utvide operasjonsvinduet – det vil si hvilket vær de kan gjøre løftene sine på, vil hele bransjen spare penger og drivstoff, sier Berge.

Deep Ocean har stor tro på det tverrfaglige samarbeidet i innovasjonsprosjektet.
- Vi har med alle de relevante fagdisiplinene fra designer, operatør og eier av skipet. Vi har også ingeniørkompetanse og tung operasjonell erfaring. Kombinert med forskere av ypperste klasse, mener vi vi har en suksessoppskrift for å skape et nytt produkt som kan ta bransjen videre. Potensielt kan dette også gi oss et konkurransefortrinn, avslutter Hasle.

Kontaktperson