Til hovedinnhold
Norsk English

Våroppblomstring og håndtering av fisk

Foto: Simon Andrews, CC BY-SA 2.5
Høye konsentrasjoner av kiselalger og/eller gelealger kan stresse oppdrettsfisk, og SINTEF anbefaler at næringen er spesielt oppmerksom på fiskens atferd i denne perioden.

Våroppblomstringen av kiselalger og gelealger er i full hang langs store deler av kysten med redusert sikt og misfarging av sjøen. Et nyttig verktøy for å gjennomføre en rask risikovurdering av algebildet på merdkanten er å benytte en sikteskive for registrering av siktedyp og farge på sjøen. For å unngå at det oppstår situasjoner med akutt dødelighet minner vi om at foring og håndtering av fisk bør stoppes ved siktedyp ≤ 4 m.

Vi anbefaler at næringen er spesielt oppmerksom på utvikling av siktedyp, samt fiskens atferd i tiden fremover og at dette tas i betraktning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av våravlusingen.