Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfri tungtransport kommer på norske veier

Med helgrønt hydrogen på tanken, skal lastebiler som dette kjøre matvarer ut til butikker i Midt-Norge. Kjøretøyet på bildet var den første distribusjonsbilen i Norge som gikk på bioetanol. Foto: ASKO
Med helgrønt hydrogen på tanken, skal lastebiler som dette kjøre matvarer ut til butikker i Midt-Norge. Kjøretøyet på bildet var den første distribusjonsbilen i Norge som gikk på bioetanol. Foto: ASKO
Norsk varehandel blir først ut i Europa med store hydrogendrevne lastebiler som nullutslipps-tiltak. Samarbeid mellom matgrossist og forskere har utløst pionerprosjektet.

Grossistselskapet Asko har vedtatt å starte produksjon av hydrogen til eget bruk. Selskapet satser på å ha sin første hydrogendrevne lastebil klar til å levere matvarer til norske butikker i løpet av 2017.

«Asko har i samarbeid med SINTEF utviklet et hydrogenprosjekt som er unikt både i norsk og europeisk sammenheng», skriver Asko i sin pressemelding.

Portrett av mann med mørkt hår – Hydrogenteknologi har spesielt stort potensial som nullutslipps-alternativ for tyngre kjøretøy som skal trafikkere lengre distanser. Det er nettopp dette Asko tar konsekvensen av. Selskapet går nå foran og blir en internasjonal pioner på feltet, sier forskningsdirektør Steffen Møller-Holst (bildet) i SINTEF.

Kun vann fra eksosrøret

Den mest miljøvennlige måten å framstille hydrogen på med eksisterende teknologi, er å bruke fornybar energi til å spalte vann til hydrogen og oksygen. I prosjektet til Asko og SINTEF skal strøm fra solceller brukes på denne måten.

Hydrogenet blir helgrønt drivstoff for et transportabelt minikraftverk – ei brenselcelle – som lastebilen selv vil frakte med seg. En elektrisk motor som får strømmen sin fra brenselcella, vil drive lastebilen fram. Fra eksosrøret kommer kun rent vann.

Portrett av mann med briller – En rask teknologiutvikling, spesielt de siste fem seks årene, har nå gjort brenselcelleteknologien moden for introduksjon i markedet. Asko blir helt først i Europa med å ta teknologien i bruk i tunge lastebiler. Kun i USA har noe liknende vært gjort før, sier senior prosjektleder, Anders Ødegård (bildet), som har vært SINTEFs mann i Asko-samarbeidet.

Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF er en stor aktør i europeisk målestokk innenfor hydrogenforskning. Forskningskonsernet har prosjekter for rundt 50 millioner kroner i året på dette feltet. SINTEF er også representert i styret til non-profit-stiftelsen som på EUs vegne leder den felleseuropeiske forskningen på brenselceller og hydrogenteknologi. En satsing til 650 millioner euro innenfor transportområdet alene.

De siste årene har SINTEF også hjulpet flere norske transportbedrifter med å vurdere hva hydrogenteknologi kan gi av gevinster for bedriftene, og hvordan de kan ta teknologien i bruk.

– SINTEF har «Teknologi for et bedre samfunn» som visjon. Samarbeidet med ASKO er et eksempel på at dette ikke er tomme ord. Vi har stadig flere kunder som viser sterk interesse for å ta i bruk hydrogen som drivstoff, og vi forventer derfor å se flere slike prosjekter fremover, sier SINTEFs Steffen Møller-Holst.

Utslippsfri frakt av mat

Asko, som er grossistselskapet til NorgesGruppen, har gjort elektriske og hydrogendrevne biler til et satsingsområde. I løpet av 2016 får Asko landets tre første elektriske lastebiler.

Neste år kommer i tillegg de første hydrogen-lastebilene på veiene. Målet er 100 prosent utslippsfri distribusjon av matvarer, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Selskapet skriver at hydrogenteknologi har et stort potensial som nullutslippsalternativ for lastebiler på lengre distanser, mens elektriske lastebiler kan egne seg mer for bynær distribusjon.

Solceller på lagerbygg

Hydrogenet skal produseres fra solceller montert på taket til Asko-lagret i Trondheim og lagres i egen tank på anlegget. Pilotprosjektet skal i første omgang testes ut i perioden 2017-2019 på fire hydrogenbiler og ti trucker for intern logistikk.

Enova bidrar til prosjektet gjennom å støtte Askos investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med i overkant av 19,6 millioner kroner. SINTEF er med i prosjektet og har de siste årene fungert som grossistselskapets rådgiver. Dersom pilotprosjektet er vellykket, vil Asko vurdere å etablere flere tilsvarende anlegg i Norge.

Ser hydrogen og batterier som fremtiden

– Hydrogen er sammen med elektrisitet fremtiden når det gjelder drivstoff. Vi vil i stor grad selv produsere strømmen fra egne solcelleanlegg. Vi ønsker å være en spydspiss og pådriver for introduksjon og bruk av miljøvennlig teknologi.  Innen få år er målet å ha realisert vår ambisjon om fornybart drivstoff i hele bilflåten, sier styreleder Torbjørn Johannson i Asko og administrerende direktør Jørn Arvid Endresen i Asko Midt-Norge i pressemeldingen.

– Vi er takknemlige for investeringsstøtten vi har fått fra Enova som gir oss mulighet til å realisere prosjektet i samarbeid med SINTEF, sier de to.

Test under tøffe norske forhold

Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova sier at Asko er blant de ledende i miljøarbeidet innen landtransport i Norge. Hun tror Asko-prosjektet kan bli viktig på lang sikt.

– Det er i dag begrenset kunnskap om hvordan hydrogendrevne lastebiler vil fungere under tøffe norske forhold. Dette prosjektet vil bidra til å bygge den kunnskapen, både hos Asko og andre aktører i inn- og utland. Lykkes dette prosjektet, vil det derfor åpne muligheter for å ta i bruk mer hydrogen i landtransporten, sier Kvam.

Kontaktperson