Til hovedinnhold
Norsk English

Telenor, SINTEF og NTNU øker samarbeid om digitalisering

SINTEF støtter industriell digitalisering og nyskapning i Norge med satsinger på stordata, tingenes internett og kunstig intelligens i samarbeid med Telenor og NTNU.

Under Arendalsuka lanserer Telenor sammen med SINTEF, NTNU og andre partnere konkrete initiativ for å støtte industriell digitalisering og nyskapning i Norge. Ambisjonen er å bidra til økt norsk konkurransekraft og nye arbeidsplasser i oppstartsbedrifter og næringsliv.

En del av samarbeidet innebærer å etablere et laboratorium for kunstig intelligens (Artificial Intelligence/AI) og stordata (Big Data) ved NTNU i Trondheim.

I tillegg lanseres det et eget dedikert nettverk for eksperimentering med neste generasjons "tingenes internett" (Internet of Things/IoT) i flere store norske byer. Tanken med sistnevnte er at norske gründere skal få gratis aksess til å teste og utvikle sine IoT-tjenester i et nettverk som Telenor drifter sammen med sine partnere. Den første piloten vil finne sted i Oslo i samarbeid med StartupLab, mens en senere pilot er under planlegging i Tromsø i samarbeid med SINTEF. Det vil også bli et slikt nettverk i Trondheim.

Styrke industriens konkurransekraft

- Digitalisering, stordata, tingenes internett og kunstig intelligens er strategiske satsingsområder hvor SINTEF har betydelig kunnskap. Norske fagmiljøer spiller en sentral rolle i innføringen av ny digital teknologi. Samarbeidet med Telenor gir oss nye muligheter til å få ut verdien av stordata som bidrar til økt konkurransekraft for norsk industri, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

- Teknologi er allerede overalt og digitaliseringen av samfunnet vil bare fortsette. Det er få fagmiljøer i Norge som har like god forståelse som SINTEF av hvor gjennomgripende digitaliseringen er. Derfor er vi stolte av at vi skal jobbe i tett samarbeid med SINTEF på utviklingen av ny kompetanse innen kunstig intelligens og "tingenes internett", sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Lab for kunstig intelligens og stordata

Den nye "AI lab" på NTNU skal drive innovasjon og forskning innen kunstig intelligens og stordata. Laboratoriet skal forske på hvordan maskiner kan utvikle nye tjenester ved å finne strukturer og skjult kunnskap i store datasett, deriblant basert på data hentet fra tingenes internett-nettverk. Kunstig intelligens er et område der norske bedrifter kan ta en internasjonal rolle, og AI-laben vil derfor jobbe i tett samarbeid med industrien, forskningsinstitusjoner, akademia og gründere. SINTEF skal bidra aktivt til prosjekter ved laben og sikre kontakt med norsk industri.

- Nå får vi muligheten til å forsterke forskning og innovasjon på kunstig intelligens og stordata. Bedre utstyr og flere forskerstillinger setter oss i stand til å løse prosjekter og oppgaver som vil gi norske aktører viktige konkurransefortrinn i det internasjonale kappløpet mot en digitalisert verden. Dette samarbeidet vil helt klart akselerere og styrke omstillingen av Norge til en digital framtid, samtidig som at det hever nivået på utdanningen på fagområder hvor vi må være internasjonalt fremragende, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

Avtalene vil være langsiktige, i første omgang med et tidsperspektiv på fem år. Avtalene har en kostnadsramme på til sammen NOK 50+ millioner fordelt over fem år.

Initiativene kommer i tillegg til et eksisterende GEMINI-senter for anvendt kunstig intelligens (Applied AI) ved SINTEF og NTNU og en etablering av et nytt GEMINI-senter for Big Data i samarbeid med NTNU og Universitetet i Oslo, samt flere nye europeiske forskningsprosjekter innen EUs forskningsprogram Horizon2020, med fokus på stordata (Big Data) og tingenes internett (IoT).

Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke og SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv er tilstede under Arendalsuka 2016, når Telenor og lanserer de nye satsningene. http://www.arendalsuka.no/event/user-view/3009?redir=%23eidx_5

Pressekontakter

  • SINTEF: Morten Dalsmo, , mobil +47 95291417
  • Telenor: Tor Odland, , mobil +47 9909 0872
  • NTNU: Anne Katharine Dahl, mobil +47 9189 7121

Kontaktperson