Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs innspill til regjeringens industrimelding

Digitalisering og grønt skifte er sterke globale drivkrefter som gir behov for stor omstilling i norsk industri. Næringspolitikken må legge til rette for at norsk industri kan møte kraftige endringer i både form av teknologi og nye forretningsmodeller.

Dette påpeker SINTEF i et omfattende innspill til regjeringens kommende industrimelding.

I innspillet legger SINTEF vekt på at en vellykket industripolitikk skal bidra til både gründerskap samt innovasjon, lønnsomhet og omstilling i eksisterende virksomheter.

Det framheves at muliggjørende teknologier og en gjennomgripende digitalisering vil påvirke hele samfunnslivet. Dette gir mange utfordringer, men også betydelige muligheter for norsk næringsliv.

Kontaktperson