Til hovedinnhold

SINTEFs innspill til regjeringens industrimelding

Digitalisering og grønt skifte er sterke globale drivkrefter som gir behov for stor omstilling i norsk industri. Næringspolitikken må legge til rette for at norsk industri kan møte kraftige endringer i både form av teknologi og nye forretningsmodeller.

Dette påpeker SINTEF i et omfattende innspill til regjeringens kommende industrimelding.

I innspillet legger SINTEF vekt på at en vellykket industripolitikk skal bidra til både gründerskap samt innovasjon, lønnsomhet og omstilling i eksisterende virksomheter.

Det framheves at muliggjørende teknologier og en gjennomgripende digitalisering vil påvirke hele samfunnslivet. Dette gir mange utfordringer, men også betydelige muligheter for norsk næringsliv.

Publisert fredag 25. november 2016
Direktør for samfunnskontakt og forskningspolitikk
901 33 285