Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg et fullskala demonstrasjonsanlegg!

CCS etter Paris - en avgjørende teknologi for å nå togradersmålet v/ Nils Røkke, bærekraftdirektør SINTEF
CCS etter Paris - en avgjørende teknologi for å nå togradersmålet v/ Nils Røkke, bærekraftdirektør SINTEF
Ta i bruk teknologien vi har og kom i gang med et fullskala-anlegg ut fra Aker Solutions løsning. Det var beskjeden fra samtlige foredragsholdere på SINTEF-seminaret om CO2-håndtering.

- Vi kan ikke sitte og vente på at prisen på Co2-kvoter skal bli høyere. Myndighetene må plukke noen vinnere og satse på disse. Vi bør bygge et anlegg og lage en forretningsplan rundt det så det ikke sjaltes ut etter tre år. sa Nils Røkke, bærekraftdirektør i SINTEF.

Panelet på SINTEF-seminar: Kan Norge ta lederrollen innenfor CO2-håndtering?
Kristin Halvorsen (Cicero), Nils Røkke (SINTEF), Per Brevik (Norcem), Oscar Graff (Aker Solutions) og Frederic Hauge (Bellona)

- Vi trenger mange månelandinger og vilje til å satse på store prosjekter, støttet Kristin Halvorsen opp med.

Hvorfor bør Norge satse på CO2 håndtering? v/ Kristin Halvorsen, direktør Cicero
Hvorfor bør Norge satse på CO2 håndtering? v/ Kristin Halvorsen, direktør Cicero

Norge kan ta lederrollen

At Norge kan ta en lederrolle rundt CCS ble begrunnet ut fra mange forhold: Norge har penger til å gjøre noe. Vi har kompetanse både i forskning og miljøer knyttet til olje og gass. Vi har deponeringsmuligheter i Nordsjøen, og vi har behov for nye næringer.

-Aker Solution er eneste selskap i verden som er engasjert i hele CCS-kjeden, sa CCS-sjef i Aker Solution, Oscar Graff. - I samarbeid med NTNU/SINTEF har vi utviklet en teknologi som er verdensledende.

CCS-teknologien er klar - la oss få gjennomført et miljøprosjekt i Norge v/ Oscar Graff, Manager & CTO, Aker Solutions
CCS-teknologien er klar - la oss få gjennomført et miljøprosjekt i Norge v/ Oscar Graff, Manager & CTO, Aker Solutions

Frederic Hauge i Bellona så for seg at det om få år burde jobbe 50 000 eksperter på norsk sokkel i Nordsjøen med å deponere CO2. - Nå har vi forsket nok, og må komme i gang, sa han.

Hvordan bekjempe global oppvarming med karbonnegative løsninger? v/ Frederic Hauge faglig leder i Bellona
Hvordan bekjempe global oppvarming med karbonnegative løsninger? v/ Frederic Hauge faglig leder i Bellona

Deponering fraværende i europeisk debatt

Under diskusjonen kom det spørsmål fra salen rundt hvorfor CO2-deponering er så fraværende i den europeiske debatten. -Her snakkes det jo bare om solceller og vindmøller, så hvordan skal vi da få Europa med på en CCS-satsing? ble det sagt.

Kristin Halvorsen mente at mange har oppfattet deponering som et argument for å fortsette med oljeutvinning. Noen mente at manglende informasjon rundt risiko og sikkerhet også har lett for å avskrekke folk.

Ingen mulighet uten CCS

Seminaret konkluderte i sin helhet med det Ola Elvestuen startet med i sitt innledningsforedrag: Uten at også CCS tas i bruk, finnes det ingen muligheter for å klare å kutte CO2-utslipp så raskt som Paris-avtalen krever.

Regjeringens strategi for karbonfangst og lagring v/ Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen
Regjeringens strategi for karbonfangst og lagring v/ Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen

 

Erfaringer fra vårt testsenter med ulike fangstteknologier for CO2 v/ Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft Norcem
Erfaringer fra vårt testsenter med ulike fangstteknologier for CO2 v/ Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft Norcem

Utforsk fagområdene