Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF overtar ACE

SINTEF har lenge hatt høy aktivitet på Frøya gjennom den storskala forsøksfasiliten ACE (Aquaculture Engineering AS). Etter avtale med de øvrige aksjonærene, har SINTEF Fiskeri og havbruk kjøpt alle aksjene og fusjonerer aktiviteten inn i avdeling for havbruksteknologi.

- Vi gjør dette for å styrke vår satsing på fullskala teknologiforsøk og forskning i felt, og har ambisjon om enda mer aktivitet knyttet til vår forsøkslokalitet på Frøya, sier administrerende direktør i SINTEF Fiskeri og havbruk, Vegar Johansen.

SINTEF vil fortsette det tette samarbeide med NTNU om forskning og utdanning knyttet til forsøksinfrastrukturen, selv om NTNU ikke lenger blir en av aksjonærene. Aktiviteten vil fortsatt bli markedsført under merkenavnet ACE som et fullskala felt forsøksanlegg og laboratorium i SINTEF, og skal tilby uttesting og demonstrering av teknologi, systemer og operasjoner for havbruk og andre aktiviteter i havrommet.

SINTEF vil disponere tre forskningstillatelser for laks, som driftes i samarbeid med SalMar Farming og en tillatelse for taredyrking lokalisert i Dolmsundet. Alle ansatte i Aquaculture Engineering AS blir med over til SINTEF Fiskeri og havbruk.

Kontaktperson