Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Nord i Barentshavet

Bilde av en snøkrabbe som holdes av en SINTEF-forsker
Fangst av snøkrabbe under Crabetch-tokt i Batenshavet, med SINTEF-forsker Leonore Olsen.
SINTEF Nord har i mai og juni gjennomført et femukers forskningstokt med M/S Northeastern i Barentshavet. Toktet er en integrert del av SINTEF og Opilio AS sitt teknologiprosjekt Crabtech, som er en del av forskningsrådets BIA-program.

Snøkrabbefiskeriet i Norge er en ny aktivitet i Barentshavet, og Opilio AS satser i samarbeid med SINTEF energi og ressurser på å utvikle den norske versjonen av fiskeriet.

Crabtech fokuserer på effektivisering i ulike produksjonsledd og utvikling av operasjoner for forbedret HMS, med hovedmål om å utvikle et bærekraftig fiskeri som et nytt tilskudd til norsk sysselsetting.

SINTEF utfører i dette prosjektet ulike datasamlinger parallelt med fullskala fangst og produksjon av snøkrabbe.

Deltakelse under både fangstoperasjon og prosessering i et nytt fiskeri gir SINTEF best mulig oversikt for å utvikle "best practice".

Toktet har i tillegg vært et samarbeid med Marine Institute ved Memorial University of Newfoundland i Canada og en MSc student fra universitetet har deltatt, og baserer sin mastergrad på datasamlinger gjort i Barentshavet.