Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF etablerer seg på Helgeland

Organgefarget industrirobot i arbeid
Digitalisering av arbeidsprosesser og produkter, er ett av satsingsområdene til SINTEF Helgeland. Illustrasjonsfoto: Gry Karin Stimo / SINTEF
Ferskt datterselskap vil samarbeide med bedrifter i regionen for å gi den norske landbaserte industrien grønn konkurransekraft.

– Sammen med næringslivet på Helgeland skal vi gjøre vårt for å bli et fyrtårn innen sirkulær økonomi. Det vil si systemer der avfall og energioverskudd fra én produsent blir ressurser for en annen og man tenker livssyklus fra produksjon til gjenbruk, sier Jack Ødegård, styreformann i nyetablerte SINTEF Helgeland AS og til daglig forskningsdirektør ved SINTEF Materialer og kjemi.

SINTEF Helgeland ble etablert 1. juli i år, og Ødegård sier han er meget tilfreds med at selskapet allerede har rekruttert dyktige folk med regional forankring.

Susanne Nævermo-Sand startet 1. august som daglig leder.Hun kommer fra jobben som daglig leder hos fjell- og anleggsentreprenøren Hans Johnny Høgås i Mo i Rana. Nævermo-Sand har tidligere vært seniorrådgiver ved Rana Utviklingsselskap og har også hatt lederstillinger i Rana Gruber AS. Hun har siden 2012 vært styreleder i Mineralklynge Norge, og sitter også i styret for Innovasjon Norge, Nordland.

Det nyetablerte selskapet har kontor i Mo i Rana og blir SINTEFs forlengede arm i hele Helgelands-regionen. Gjennom en planlagt emisjon vil også Kunnskapsparken Helgeland, Mo Industripark AS og Nord universitet komme med på eiersiden.

– Naboskapet til industriparken i Mo og øvrig industri i regionen gir oss gode muligheter for rask uttesting av forskningsresultater i pilot- og industriskala. I tillegg til å delta i grønn omstilling i prosessindustrien, skal vi bidra til digitalisering av arbeidsprosesser og produkter, og til utvikling av smarte selvlærende systemer. Disse områdene vil være viktige drivere for utvikling av morgendagens industri og næringsliv, sier styreformann Jack Ødegård.

Han legger til at industri og næringsliv på Helgeland har et flott utgangspunkt, og at bedriftene i landsdelen allerede ligger langt fremme på disse feltene.

– Denne posisjonen vil SINTEF Helgeland være med på å befeste og utvikle videre gjennom regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, sier Ødegård.

Nordland Fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Helgeland og Helgeland Sparebank Gavestiftelse har gått sammen om å støtte etableringen med seks millioner kroner gjennom et oppstartprosjekt med varighet fra juli 2016 til desember 2018.

- Etableringen av et tyngre forskningsmiljø på Mo, og på Campus Helgeland, har vært et viktig mål for Mo Industripark. Derfor er vi veldig fornøyde med at Sintef Helgeland nå er på plass. Det er avgjørende for vårt arbeid med å bli en grønn industripark i verdensklasse, sier adm. direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark, en av landets største industriparker.

For mer informasjon – kontakt:

Jack Ødegård,
forskningsdirektør, SINTEF Materialer og kjemi – og styreformann i SINTEF Helgeland, Telefon: 930 59 461, Email:

Susanne Nævermo-Sand,
daglig leder, SINTEF Helgeland – tel: 47 63 98 84

Kontaktperson