Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhetsdagene Midt-Norge 2016

Konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv holdt åpningsforedraget, der hun på bakgrunn i læring etter 22. juli, utfordret aktørene til tettere samvirke om bedre beredskap og sikrere krisehåndtering i Midt-Norge.
Konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv holdt åpningsforedraget, der hun på bakgrunn i læring etter 22. juli, utfordret aktørene til tettere samvirke om bedre beredskap og sikrere krisehåndtering i Midt-Norge.
Under overskriften "Før, under og etter kriser i vår region" – har sikkerhetsressurser fra hele Midt-Norge vært samlet i Stjørdal for få dele kunnskap om å forebygge, håndtere og lære av kriser.

Sikkerhetsdagene Midt-Norge er en konferanse for myndigheter, næringsliv og forskere som vil bidra til å øke samfunnssikkerheten i regionen. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom fylkesmennene og sikkerhetsforskningsmiljøet i Midt-Norge.

Årets konferanse hadde 114 deltakere som representerte et bredt utvalg av kommunale, regionale og nasjonale aktører innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdagene Midt-Norge ble arrangert for første gang 26. og 27. april i år. Den kommer til å bli en årviss regional samling med formål å bygge kompetanse og nettverk knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap i Midt-Norge.

På Sikkerhetsdagene kommer kommuner, nødetater, frivillige, utdanningsinstitusjoner, private selskap og andre sammen for å gi hverandre kunnskap om hvordan de kan forebygge, håndtere og lære av kriser. Deltakerne skal forstå hvordan de kan bli ressursene som møtes når det trengs, slik at vi unngår tragedier.

SINTEF har, gjennom avdeling Sikkerhet, vært en av initiativtakerne til konferansen, og deltatt i programkomiteen og i gjennomføringen av konferansen.

Asbjørn Osnes, sjefsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat Midt-Norge, rettet søkelyset på trusselen knyttet til klimaendringer.

Stian Antonsen, forskningssjef ved avd. Sikkerhet i SINTEF oppsummerer diskusjonen på dag 1.