Til hovedinnhold
Norsk English

Oljeministeren innvier oppgradert petro-lab

Flyfoto av Flerfaseanlegget på Tiller
Nå er SINTEFs Flerfaselaboratorium på Tiller i Trondheim i ferd med å bli oppgradert. «Flerfaselaboratorium 3.0» vil i enda større grad bidra til å løse fremtidens utfordringer og skape nye verdier på norsk sokkel og i andre deler av verden. Det oppgraderte laboratoriet skal åpnes 3. mars 2016 kl 10-11.30 av Olje- og energiministeren.
SINTEFs flerfaselab har fått nye briller mot fysikkens verden. 3. mars åpner Tord Lien det oppgraderte anlegget – pluss en konferanse om grønn og kostnadsbesparende petroleumsteknologi.

Ved Nidelva på Tiller, litt utenfor Trondheim sentrum, ligger en kilometerlang storskala rørledning. Dette er en av olje-Norges hjørnesteiner. Kunnskap SINTEF høster her, har bidratt til å skape teknologi som gjør oljeindustrien i stand til å bygge ut mange offshore-felt uten plattformer.

Takket være denne kunnskapen, strømmer olje og gass i samme rørledning mange steder på havbunnen. Rett fra brønnen og inn til land, eller til plattformer på nabofelt. Lab-forsøk i virkelighetsnær størrelse har vært avgjørende for å få til dette kostnadseffektivt.

Opp av brønnene kommer også vann. Fra nå kan SINTEF innlemme nettopp vann i storskala-forsøkene på Tiller – og dermed komplettere eksperimenter som før kun er gjort i mindre skala. Dette vil gi viten som kan skape nye inntekter og spare kostnader ved petroleumsutvinning offshore.

Innvielse og seminar

3. mars åpner olje- og energiminister Tord Lien både det oppgraderte anlegget – pluss en påfølgende konferanse.

I forbindelse med åpningen arrangerer vi nemlig en Flow Assurance konferanse. Der retter vi søkelyset mot hvordan avansert teknologi bidrar til å redusere kostnader og minske miljøavtrykk i petroleumssektoren.

Åpning av SINTEFs flerfaselaboratorium 3.0 og NCEI Flow Assurance Conference i Trondheim 3.mars 2016

Nå er SINTEFs Flerfaselaboratorium på Tiller i Trondheim i ferd med å bli oppgradert. «Flerfaselaboratorium 3.0» vil i enda større grad bidra til å løse fremtidens utfordringer og skape nye verdier på norsk sokkel og i andre deler av verden.

Det oppgraderte laboratoriet skal åpnes 3. mars 2016 kl 10-11.30 av Olje- og energiministeren.

Skapte undersjøiske pulsårer

Flerfaselaboratoriet på Tiller i Trondheim er kjent for sine bidrag til et teknologi-løft som fra 1980-tallet skapte helt nye vilkår for petroleumsutvinning offshore.

Flerfaseteknologien, som SINTEF og Institutt for energiforskning (IFE) utviklet i fellesskap, gir verden olje og gass som tidligere ikke var utvinnbar.

Oppfinnelsen gjør oljeindustrien i stand til å frakte ubehandlet brønnstrøm (olje, gass og vann) i samme rørledning over lange distanser på havbunnen.

Fra to til tre faser

Fra nå av kan SINTEF altså studere også trefase-strømning – felles rørtransport av olje og gass pluss vann – i stor skala.

Dimensjonene til Tiller-anlegget gjør det mulig å studere dette under trykkforhold og med gass- og væskemengder som tilsvarer reell rørtransport på sokkelen.

– Oljeindustrien har store forventningene til hva som vil komme ut av storskalaforsøk som inkluderer vannstrømmer, sier forskningssjef Jon Harald Kaspersen ved SINTEF Petroleum.

Utforsk fagområdene