Til hovedinnhold
Norsk English

Ny prototyp for maritime regulativer

EU-prosjektet e-Compliance (2013-2016) har utviklet en prototype, hvor semantisk teknologi er brukt for å strukturere og digitalisere maritime regulativer på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Hensikten med dette er å støtte prosessen med å skrive regulativer, slik at de blir mer konsistente og enklere å forstå. Disse kan igjen brukes av skipseier, operatør og havner for oppfølging av ulike regulativer og for å knytte dem til deres systemer.

MARINTEK har også vært involvert i utviklingen av e-sertifikater. Dette arbeidet ble presentert og diskutert på IMO FAL 40-møtet i april i år.

Sluttresultatene i prosjektet ble lagt fram under konferansen 'Maritime Transport and Infrastructure' i Riga i april i år.

Se video fra prosjektet her

Kontaktperson