Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF er førstevalget hos NTNU- og UiO-studenter

Illustrasjonsfoto der studenter kaster studenterluene under grønne løvtrær
Norske studenter har talt. Alle læresteder sett under ett, er SINTEF landets tredje mest attraktive arbeidsgiver blant studenter innenfor ingeniørfag/naturvitenskap. Illustrasjonsfoto: Rawpixel ltd
For første gang topper SINTEF listene som viser hvor teknologi- og realfagstudentene ved NTNU og Universitetet i Oslo aller helst vil jobbe.

Alle som rekrutterer akademikere, venter hvert år i spenning. Nå er den her, spørreundersøkelsen fra selskapet Universum. Den forteller hvem norske studenter ser som Norges mest attraktive arbeidsgivere.

Årets oversikt er hyggelig lesning for SINTEF.

Nummer en på de største lærestedene

På den nasjonale samlelista for studenter innenfor feltet ingeniørfag/naturvitenskap, har SINTEF klatret til tredjeplassen, fra en femteplass i fjor. Lista toppes av Statoil, med Kongsberggruppen som toer.

Og for studentene fra NTNU og Universitetet i Oslo innenfor disse fagkretsene, er ingen arbeidsgiver mer populær enn SINTEF. Det er første gang SINTEF går helt til topps blant ungdommen ved landets to største universiteter.

Slik ser de oss

HR-direktør Ingeborg Lund i SINTEF synes den historiske førsteplassen er spesielt hyggelig. Men aller gladest er hun over lista med egenskaper som studentene forbinder SINTEF-navnet med:

– Studentene oppfatter oss som en arbeidsplass med en inspirerende samfunnsrolle der de får utfordrende, utviklende arbeidsoppgaver og får jobbe med innovasjon i et godt arbeidsmiljø. Ikke så overraskende egentlig, for det er akkurat det samme nyansatte oppgir som årsak til at de har søkt seg til oss, sier Lund.

Oljeflukt – eller tillitserklæring?

– Kan de smigrende resultatene for SINTEF i årets undersøkelse rett og slett skyldes at tidene er dårlig i oljebransjen?

– Det kan selvsagt hende at vi blir oppfattet som et trygt arbeidssted når oljeindustrien sliter. Men ringvirkningene av oljeproblemene rammer store deler av næringslivet. Så det går an å tolke oppslutningen som en tillitserklæring; at studentene mener SINTEF vil klare seg gjennom de krevende tidene. Kanskje er den også et uttrykk for at de ser forskning som viktig i omstillingstidene Norge går inn i.

Ekstra populær blant jentene

Kvinnelige studenter har SINTEF enda høyere på sin ønskeliste enn sine mannlige medstudenter.

På den nasjonale lista for jenter innenfor ingeniørfag/naturvitenskap er SINTEF landets nest mest attraktive arbeidsgiver. Blant guttene bekler SINTEF femteplassen.

Ønsker seg balanse i livet

Blant fellestrekkene for studenter som ønsker seg til SINTEF, er at de er opptatt av å få faglige og intellektuelle utfordringer, samtidig som de ønsker å ha rom for et liv utenfor jobben.

Tilnærmet slik har profilen vært for denne gruppa gjennom mesteparten av det siste tiåret.

I årets undersøkelse har totalt 15.643 studenter fra 133 ulike studieretninger deltatt.

Kontaktperson