Til hovedinnhold
Norsk English

Jernmalm som ballast i lodd til oppdrettsnæringen

Forslag til design av lodd til oppdrett
Design av lodd med jernmalm som ballast
SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid NOFI Tromsø har gjennom et forprosjekt vurdert mulighetene for bruk av jernmalm som ballast i lodd til havbruksnæringen. Resultater fra prosjektet indikerer at en kan redusere det fysiske volumet på loddet opp til 53 % i forhold til betonglodd, samtidig som våtvekten er lik.

SINTEF Fiskeri og havbruk har hatt et forprosjekt med NOFI Tromsø, hvor mulighetene for bruk av jernmalm som ballast i lodd til havbruksnæringen er vurdert. Prosjektet var finansiert igjennom VRI Troms og Troms Fylkeskommune. Ved bruk av spissposer kreves det ofte store lodd, som blir uhåndterlige på land, og en ønsker derfor å benytte ballastmateriale med høyst mulig egenvekt for å få minst vektreduksjon når loddet settes ut i sjøen. Prosjektet har gått ut på å finne ballastmaterialer med egnede produksjonsmetoder for å kunne fremstille lodd med relativ høy egenvekt og reduserte produksjonskostnader. Resultater fra forprosjektet indikerer at en kan oppnå ballastmateriale med egenvekt på ca. 4000 kg/m3, noe som gjør at det fysiske volumet på loddet kan reduseres i forhold til betonglodd med 53 %, samtidig som våtvekten er lik.

Prosjektet har også tatt for seg forslag til design med tanke på produksjon og håndtering. Innfestning basert på "twist and lock" system slik at verktøy for montering / demontering ikke er nødvendig.