Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjonskonferansen enav.no

Skip på havet
Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 har som målsetting å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene digitalisering gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping.

Etter mange års arbeid internasjonalt for å etablere e-navigasjon som plattform, begynner arbeidet å bære frukter og vi ser en rekke leveranser fra norske e-navigasjonsprosjekter. Årets konferanse vil fortsette fokuset mot nye norske initiativer og nye mulighetene som digitale plattformer gir for å være konkurransedyktig, fleksibel og rustet for rask omstilling.

Bredden av norsk maritim industri, myndigheter, forsknings- og utviklingsmiljøer er invitert til en dag med det fremste av maritim innovasjon ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo torsdag 1. September.

Konferansen arrangeres av Kystverket, ITS Norge og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo sammen med partnere: Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Kongsberg-gruppen, Ulstein, Navtor, Kartverket, Jeppesen, Vard, DNV GL, Barentswatch, Marintek og Sjøfartsdirektoratet.

Les programmet og meld deg på her