Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan skal Norge møte Industri 4.0?

Sats på bedriftsklynger, samspill mellom bedrifter og økt samarbeid mellom fagfolk i næringsliv og forskning. Dette vil forenkle tilpasningen til "den fjerde industrielle revolusjonen", mente flere på SINTEF-seminaret i Oslo 12. mai.

Hva vil Industri 4.0 – en utvikling dere internett smelter sammen med produksjon og produkter - bety for norsk industri? Hvordan skal små og mellomstore bedrifter greie å omstille seg raskt nok til å konkurrere internasjonalt? Og hvordan vil teknologien endre måten vi jobber på? Dette var spørsmål som ble reist i invitasjonsteksten til seminaret.

Behov for strategi


Roger Schjerva fra IKT Norge og Odd Myklebust fra SINTEF Raufoss trakk begge fram nødvendigheten av å ha en strategi og plan for industrien framover. Aktører må koordineres, et veikart med virkemidler må lages, kompetanse må kartlegges osv. De viste til at Tyskland har et aktivt industriprogram – Industrie 4.0 – og er eneste land i Europa som ikke har opplevd nedbygging av sin industri de siste 15 år.

Stortinget har gitt Regjeringen i oppgave å utforme en industrimelding, som skal komme i begynnelsen av neste år. De to foredragsholderne hadde forhåpninger til denne.Gunnar Gundersen (H) som sitter i Stortingets næringskomite, påpekte imidlertid at utfordringene i dette arbeidet er stort: - Vi kan si hvor Norge har sine konkurransefortrinn, men å finne noe som er felles for alle industrigrener og som vil dominere framover, er utfordrende, sa han.

Mennesket og fagarbeideren framover


Hvor mange arbeidsplasser vil vi miste gjennom automatisering og digitalisering, og vil vi vinne noen?

Anthony Kallevig fra LO hadde ikke noe svar på dette. HAn stilte seg tvilende til argumentet om at bedrifter som er utflagget til Asia nå vil komme tilbake på norske hender når automatiseringen kommer for fullt her i landet. Han mente Asia uansett ville ligge et hestehode foran oss.

Det finnes nisjer


Andreas Thorvaldsen fra GKN Aerospace som nylig ble kåret til Norges smarteste bedrift, fortalte at de hadde opparbeidet seg en unik, liten nisje. Bedriften har investert i robotisering og digitalisering, og har på drøye fem år klart å halvere produksjonstiden på en motordel som sitter i Dreamliner-flyene.
–Kunnskapen er mer og mer knyttet til IKT, all erfaring som ligger i dataene og å skjønne denne informasjonen, sa Thorvaldsen.

Samspill, BIA og kobling av kunnskap

– Samspill mellom bedrifter er oppskriften på å lykkes, mente Anthony Kallevig.

– BIA-modellen er god, og bør utvides til andre fagfelt for å få forskningsbasert kunnskap inn i industrien. Resultater fra et prosjekt bør komme det industrielle samfunnet til gode- også til partnere som ikke er med i et prosjekt, trakk Gunnar Gundersen fram.– Vi digitaliserer i dag ut ifra det vi har, men vi må klare å koble kunnskapen sammen på nye måte, mente Frank Bråthen, Siemens fra salen.– Norge har god infrastruktur på nett, og vi får til trepartssamarbeid. Nå må vi bare ta spranget, konkluderte Odd Myklebust.

Videoer fra SINTEF-seminar: Hva vil Industri 4.0 bety for norsk produksjon?

Innledning - Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
Innledning - Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
Industri 4.0 for alle industribransjer - også olje og gass v/ Odd Myklebust, prosjektdirektør, SINTEF
Industri 4.0 for alle industribransjer - også olje og gass v/ Odd Myklebust, prosjektdirektør, SINTEF
Fagbevegelsens rolle innenfor Industri 4.0 v/ Anthony Kallevig, Utredningsleder, LO
Fagbevegelsens rolle innenfor Industri 4.0 v/ Anthony Kallevig, Utredningsleder, LO
Hvordan skal Industri 4.0 praktiseres på norsk? v/ Roger Schjerva, sjeføkonom, IKT Norge
Hvordan skal Industri 4.0 praktiseres på norsk? v/ Roger Schjerva, sjeføkonom, IKT Norge

Presentasjoner: SINTEF-seminar: Hva vil Industri 4.0 bety for norsk produksjon?

Utforsk fagområdene