Til hovedinnhold
Norsk English

Fra flyplass til foredling av laks?

Når Framnes lufthavn 1 april 2017 skal legges ned, har SINTEF Nord vært med på å finne alternative aktiviteter på flyplassområdet med mulighet før økt sysselsetting og verdiskapning i Narvik, hvor en ser på videreforedling av laks og ørret som en potensiell løsning.

Med den forventede volum økningen til 5 millioner tonn i 2050 innen havbruk, vil behovet for slakteri- og foredling av laks og ørret øke. Allerede i dag er vogntogtrafikken stor i Vesterålen og Sør-Troms, med en årlig frakt på 200 000 tonn over jernbane i Narvik. Det er tydelig at det vil være nødvendig med nye effektive logistikkløsninger for å håndtere veksten som kommer, hvor man i prosjektet ser på plassering av slakteri like ved jernbanen som en mulig tilpasning, og blant annet kan unngå økt vogntogtransport på distrikts-veinettet.

Prosjektet er også omtalt på www.Ilaks.no.