Til hovedinnhold
Norsk English

European Space Agency – Den ukjente muligheten

Romfart
Norge er blant de 22 nasjonene som er medlemmer av ESA (European Space Agency). ESA er en av de store aktørene internasjonalt, som har skapt mange nye innovasjoner og som har vært en premissgiver for utviklingen av romtjenester.

Norge, og norske aktører, har en solid posisjon i ESA systemet når det gjelder leveranser av teknologi til bruk innen romfart. Men vi er ikke så fremtredende når tjenester med basis i romteknologi skal utvikles og selges. Her finnes mange muligheter, som vi ønsker at Norsk næringslivet skal ta del i.
ESA har flere støtteordninger som er verdt å kjenne til. I Norge er det Norsk Romsenter som er ansvarlig for å forvalte våre verdier og som koordinerer arbeidet inn mot ESA. Romsenteret sin rolle er også å prioritere innsats inn mot utvalgte programmer i ESA. To av de programmene som prioriteres og som kan være en mulighet for mange er ARTES' Integrated Applications Promotion (IAP) og ESA Space Solutions' nasjonale teknologioverføringsprogram (NTTI). IAP har som sentral oppgave å gi støtte til utvikling av applikasjoner hvor bruken av satellitter enten for kommunikasjon, navigasjon eller jordobservasjon inngår.

Gratis tjenester

Mange av tjenestene fra satellitter er faktisk gratis, andre er meget konkurransedyktig i forhold til tilsvarende løsninger hvor terrestriele teknologier benyttes. Nye tjenester hvor integrasjon av informasjon fra flere datakilder, hvor produktet til slutt vil være til nytte for sluttbrukerne, er et eksempel på ny innovasjon som gir grunnlag for støtte. IAP legger til rette for finansiering i hele prosessen fra mulighetsstudier av nye løsninger til salgbare tjenester, hvor blant annet støtte kan søkes for kartlegging av tjenestens potensialer i form av markedsstudier og egnethet. Videre vil programmet kunne støtte testing av tjenestene i form av demonstrasjonsprosjekter etterfulgt av pilotprosjekter. ESA tilbyr god rådgivning frem til en salgbar tjeneste og vil være en støttespiller i hele prosessen.

ESA Space Solutions' NTTI program fokuserer på teknologioverføring til og spesielt fra romfartsindustrien gjennom et europeisk nettverk av teknologimeglere og inkubatorer. NTTI programmet jobber aktivt for å bygge bro mellom teknologier og teknologiutfordringer i og utenfor romfartsbransjen, lyse ut og følge opp demonstrasjonsprosjekter, samt være kanal inn i europeiske inkubatormiljøer og markeder.

MARINTEK som ambassadør

Dersom ditt selskap ser potensialer av å tilby rombaserte tjenester så anbefaler vi deg å lese videre. I Norge har MARINTEK rollen som Ambassadør for å promotere IAP programmet og være med som rådgiver underveis. Målgruppen er primært innen den maritime eller marine segmentet, men vi vil også kunne knytte kontakter mot andre næringsområder. Nåværende Ambassadør, Seniorforsker Kay Fjørtoft, sier at vi har unike muligheter her hjemme til å kunne utvikle nye løsninger som kunder etterspør. Han sier videre at programmene er forskjellig sammenlignet med Forskningsrådet og Europeiske prosjekter da den gode dialogen underveis er unik. Har du en god idé så er det mulig å løfte idéen til et produkt og ikke minst søke om støtte under hele prosessen. Dette er en god ordning med store muligheter som vi ikke har vært flinke nok til å høste fra ennå, ifølge Fjørtoft.

I forbindelse med IAP-programmet så planlegges en samling i Stavanger hvor vi vil presentere IAP-programmet, hvor du får anledning til å drøfte din idé med representanter fra Romsenteret, fra ESA, fra APNorway og med Validé som er ansvarlig for ESA Space Solutions' teknologioverføring i Norge. Vi vil kunne gi råd til prosessen underveis, samt gi deg muligheter til å snakke med noen som har gjort dette før deg. Dette er en unik mulighet som i tillegg er gratis for deg å delta på. Ta kontakt med for påmelding.

Kontaktinformasjon:

Norwegian Space opportunities within ESA's ARTES Applications programme
Where Stavanger, iPark, Professor Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger
When 13th of April 1000-1500
Registration Latest 7th of April Free of charge
Send to
Mob +47 900 57 068

Program

10.00 Welcome APNorway - Kay Fjørtoft
10.20 The IAP Program ESA Representative – Tony Sephton
10.40 The Norwegian Space Centre role NSC - Rune Sandbakken
11.00 Technology Transfer Erik Monsen
11.20 Break
Presentations
11.30 Possibilities and needs from the Norwegian Coastadl Administration NCA – Jon Leon Ervik
11.45 Integrated Operations in the Oil and Gas sector, Space based opportunities IO-Konsulenten, Karl Ernst Karlsen
12.00 Introduction to the Workshop and individual sessions / The way of writing an IAP proposal, the perspectives Erik Monsen / Kay Fjørtoft / Tony Septhon / Rune Sandbakken
12.30 Lunch
Workshop
13.00 Speed presentation session/talkes with ESA/NSC/TT/APNorway
- Discussion if suggeste proposal are within the IAP scope
- Open discussions
- Workshop on possibilities of writing a proposal together
14.45 Summary

Kontaktperson