Til hovedinnhold
Norsk English

Etterlyser testsentre for utvikling av ny teknologi

Testing i automatiseringslaboratoriet til SINTEF Raufoss Manufacturing. Pilotering, testing og simulering blir en stadig viktigere del av teknologimodningen fra forskning til marked. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing
Skal vi henge med i den teknologiske utviklingen, må bedriftene få tilgang på sentre der de kan teste ut nye løsninger og ny teknologi.

I forrige uke la NHO frem sitt reviderte forskningspolitiske dokument "Horisont 2030". Ett av forslagene er en satsing på industrinære testsentre. – Slike sentre vil gi mulighet til en systematisk gjennomgang og modning av teknologi, sier Ottar Henriksen, prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing. – Sentrene vil være med på å øke innovasjonshastigheten ved at man kommer raskere fra forskningen til det kommersielle.