Til hovedinnhold
Norsk English

Autonome skip kan bli storsatsing i Norge

Illustrasjon om hvordan ubemannede skip kan fungere
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner Norsk Forum for Autonome skip sin lanseringskonferanse i Oslo 4.oktober. Satsingen på ubemannede skip kan bli en viktig teknologisatsing for Norge.

Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norsk Industri og MARINTEK er initiativtakerne til forumet og konferansen vil samle noen av de viktigste industri- og forsknings-aktørene innen området.

- Etablering av Norsk Forum for Autonome Skip er et godt og viktig tiltak for kunnskapsutveksling om teknologi som både kan gi nye muligheter for den norske maritime klyngen og mer og sikrere sjøtransport, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sterkt økende interesse

Interessen for autonome skip er sterkt økende og både industri og forskning sier at dette kan bli den neste revolusjonen innen sjøfart. Autonome skip vil gi helt nye forretningsmuligheter for verft, utstyrsindustri og redere. De er mindre kostbare i drift, de krever høyteknologisk kompetanse og nye og tettere samarbeidsformer mellom aktørene. Dette gir den norske maritime klyngen en enestående mulighet til å ta en internasjonal ledende rolle i utvikling og kommersialisering av disse ideene.

-For Sjøfartsdirektoratet er det viktig å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles. På den måten unngår vi at vi kommer for sent inn i viktige prosesser – da særlig med tanke på at ny teknologi også setter nye krav til regelverk og fortolkning av disse, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Forbedre sikkerheten og driften


Utviklingen av ny teknologi for automatisering av skipsoperasjonene vil også skape muligheter til å forbedre sikkerheten og driften av eksisterende skip. Dette vil på kort sikt være det største markedet.

- Kystverket ønsker denne storsatsingen velkommen. Jeg som kystdirektør er opptatt av innovasjon og teknologisk utvikling til det beste for brukerne – nasjonalt som internasjonalt. Kystverket er langt fremme innen intelligente transportsystemer på sjøtransportsiden og denne rollen vil vi utvikle videre, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

NFAS er det første forumet i sitt slag, og forventes å bidra til økt teknologi- og kunnskapsutvikling knyttet til autonome farkoster. Hensikten med NFAS er å skape en samarbeidsplattform for norske deltagere hvor ideer kan utveksles, felles problemer løses og hvor nye relasjoner kan etableres. Planen er også at forumet vil inngå i et nettverk av tilsvarende utenlandske fora for å påvirke internasjonalt regelverk og politikk.

Mer informasjon om konferansen og påmelding finnes på NFAS sine hjemmesider:
http://nfas.autonomous-ship.org/index.html

Kontaktpersoner:
Lasse Karlsen, Sjøfartsdirektoratet: 952 53 547 
Trond Langemyr, Kystverket: 920 16 520
Lars Gørvell-Dahll, Norsk Industri: 415 14 790 
Ørnulf Jan Rødseth, MARINTEK: 930 94 401