Til hovedinnhold

Arcti©Lean forstudie

SINTEF Nord skal sammen med Kemi Digipolis Oy og IUC Norrbotten AB gjennom et interreg-prosjekt se på et eventuelt behov for endring av dagens håndtering av biprodukt fra basisindustrien.

Interreg Nord logo
Interreg Nord

SINTEF Nord AS, Kemi Digipolis Oy og IUC Norrbotten AB har startet Interreg-prosjektet "Arcti©Lean forstudie".

Forstudien vil avgjøre om det finnes et behov hos basisindustrien for å selv, eller eksternt kunne håndtere biprodukter på en mer kostnadseffektiv måte enn tidligere. Forstudien omfatter en grov beregning for å finne forretningspotensialet av en eventuell ekstern håndtering, i tillegg til å vise forskjeller mellom de aktuelle landene.

Publisert tirsdag 16. august 2016