Til hovedinnhold
Norsk English

Åpner testområde for ubemannede fartøy

Trondheimsfjorden blir verdens første teknologiske tumleplass for førerløse fartøy som ferdes under, på og over vannoverflata.

Slangeroboter, undervannsdroner, ubemannede skip og flydroner er farkoster du snart kan observere hvis du ferdes på Trondheimsfjorden. Området etableres nemlig som laboratorium for testing av såkalt autonom teknologi – som blant annet kan erstatte besetningen om bord på båter.

– Så vidt jeg vet er dette det første testområdet av sitt slag i verden. Jeg er faktisk overrasket over hvor fort utviklingen går. Når testområdet nå etableres, har vi også fått norske myndigheters velsignelse til å prøve ut teknologi som vil forundre folk, sier professor Asgeir Johan Sørensen, direktør ved NTNU Senter for autonome marine operasjoner og systemer (NTNU AMOS).

MARINTEK, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, Trondheim Havn og Maritime Robotics som sammen med NTNU står bak initiativet om å etablere testområdet. Sjøfartsdirektoratet var til stede da signeringen fant sted på forskningsbåten Gunnerus i Trondheim. Og begeistringen stod i taket.

Flere selskaper samlet for å signere avtale
Trondheimsfjorden er svært godt egnet som testområde for autonome fartøyer. Fjorden er oversiktlig, stor og bred, nesten som et lite hav – samtidig som den er krevende nok til å gi mennesker og teknologi noe å bryne seg på. I tillegg er skipstrafikken relativt liten.

- Jeg tror vi lever på kanten av en revolusjon, som for den maritime næringen kan sammenliknes med når vi gikk fra seilbåter laget av tre, til stålbåter som gikk på steam, sier Olav Akselsen, sjøfartsdirektør.

Tar egne beslutninger

Autonome ubemannede fartøyer brukes i dag til å utføre oppgaver i uoversiktlige og til dels farlige områder, eller til måling og kartlegging av geografiske områder. Det som nå kommer for fullt, er utviklingen av større førerløse fartøyer som kan frakte folk eller gods. Og det kan faktisk miljøet tjene på.

- Dette betyr først og fremst en masse for Norge, fordi vi får fokus på nye teknologier som representerer et skifte inn imot sjøfartsnæringen, sier Gard Ueland, adm.dir. i Konsberg Seatex.

- Når tror du vi vil se ubemannede skip på Trondheimsfjorden eller andre plasser i Norge?

- Jeg tror at ting ligger til rette for at dette kan skje nokså raskt, kanskje allerede om 3 til 4 år. Det er ikke usannsynlig, sier Ørnulf Rødseth, seniorforsker ved MARINTEK.

Bra for miljøet

Skip som kjører sakte bruker mindre drivstoff, og i framtida kan derfor farten på godstrafikken i større grad tilpasses lasten om bord. Noen varer må fort fram, mens andre tåler at transporten tar tid. Dermed spares miljøet, samtidig som driftskostnadene kuttes.

I tillegg kan ubemannede skip bygges på måter som gjør dem mindre sårbare for angrep fra for eksempel pirater.