Til hovedinnhold
Norsk English

- Kvotering av kvinner er nødvendig

Girl Geek Dinner i Skipsmodelltanken
Girl Geek Dinner i Skipsmodelltanken
Tre teknologikvinner møttes til debatt om fremtidens lederrolle på MARINTEK nylig. Alle tre tross ulik alder, var skjønt enige om at kvotering av kvinner inn i ledende stillinger er et nyttig virkemiddel.

- Jeg er tilhenger av kvotering. Det er fortsatt for få kvinnelige ledere og jeg mener at kvotering er et virkemiddel for å få opp andelen kvinner. Gro-regjeringen hadde i sin tid størst kvinneandel og viste med det at det var mulig. Kvotering inn i ledende stillinger kan ha samme funksjon, sier tidligere konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo.

- Kvinnelige ledere bør åpne dører

Den yngste i panelet var Vår Kjærnes, som er student ved Marinteknikk, NTNU. Hun ber kvinner som allerede har makt, om å bruke den.
- Jeg tror det vil ta tid å få opp andelen kvinner i teknologibedrifter og kanskje spesielt i ledende stillinger. Men det er mye opp til hver enkelt kvinne og hvilken holdning de har til jobb og karriere. Jeg håper likevel de kvinnene som allerede har makt, bruker innflytelsen til å åpne dører for andre kvinner, sier Kjærnes.

Bilder GGD

Steinsmo var konsernsjef i SINTEF i elleve år. MARINTEKs visepresident Beate Kvamstad-Lervold, har vært toppleder i snart ett år og stortrives i sin nye rolle. Hun hadde i utgangspunktet ikke tenkt å søke på jobben, men ble overbevist etter en prat med HR-sjefen.
- Vi møter oftere og oftere kvinnelige ledere og kvinner med makt. Jeg vet ikke om jeg hadde vært leder i dag, om ikke HR-sjefen i MARINTEK var kvinne og jobbet målbevisst oppimot å få flere kvinner inn i ledelsen. Hun fikk overbevist meg om å søke stillingen og jeg er glad for at jeg grep sjansen. Det er viktig å få flere kvinner inn i sentrale posisjoner. Da vil det også drysse nedover i organisasjonen, mener Kvamstad-Lervold.

Paneldebatt i Skipsmodelltanken

Det var i forbindelse med arrangementet Girl Geek Dinner at de tre kvinnene var samlet til debatt om fremtidens lederskap. Over 40 fremmøtte hovedsakelig kvinner, lyttet interessert til rollemodellene.
- Det er svært viktig at det rekrutteres flere kvinnelige ledere inn i teknologibedrifter. Dette handler om mangfold. Kvinner og menn kommuniserer ulikt og tenker i mange tilfeller ulikt. Det er derfor viktig å ha begge kjønn godt representert i hele organisasjonen, også i ledelsen, sier Steinsmo, som selv aldri har opplevd motstand på grunn av sitt kjønn.
- Jeg har alltid jobbet på en mannfolkarbeidsplass, så jeg vet ikke hvordan det er å jobbe på en kvinnfolkarbeidsplass. Da jeg begynte å jobbe i Sintef var vi to kvinner. Da hun sluttet, var det bare ei og det var meg. Jeg har alltid følt meg godt mottatt, sier hun med et smil.

Menn velger menn

Som toppleder i elleve år og leder i SINTEF i 30 år har hun vært med å ansette mange ledere. Hun mener det er helt avgjørende at det er både menn og kvinner til stede når folk skal ansettes.
- Jeg tror litt av utfordringen er at menn ikke skjønner hvordan kvinner kommuniserer annerledes om sine ferdigheter enn det menn gjør.

- Kan du utdype dette?

- Jeg har ansatt mange ledere i SINTEF. Om jeg er ute etter å finne en leder, er det faktisk utrolig vanskelig og du ønsker å føle deg helt sikker på at du velger riktig. Da er det ofte slik at de du kjenner og forstår er lettere å føle seg trygg på enn de du ikke kjenner og forstår like godt, sier hun.

Kvinneandelen blant ingeniørstudenter har skutt i været de siste årene, mye på grunn av målrettet rekrutteringsarbeid fra NTNU sin side. Steinsmo tror dette på sikt vil påvirke antall kvinnelige ledere i teknologibedrifter.
- Utvalget er langt bedre i dag, enn da jeg begynte å jobbe som leder. Jeg tror dette vil slå positivt ut på sikt, sier Steinsmo.