Til hovedinnhold
Norsk English

UTC-signering

Skipsgiganten Rolls-Royce signerte tirsdag 12. mai en ny 10 års forsknings- og utviklingsavtale med NTNU og MARINTEK.

Trioen har allerede samarbeidet i ti år gjennom det verdensledende Rolls-Royce prosjektet University Technology Centre (UTC). Det finnes 31 UTCer i verden og kun to i Norden, hvorav den ene ligger i Trondheim.
- Vi er storveies fornøyd med at UTCen i Trondheim blir videreført. Både MARINTEK og NTNU er og har vært verdensledende innen forskning på marine disipliner i en årrekke. Det er slike institusjoner og folk vi ønsker å samarbeide med, sier Rune Garen, forskningsdirektør for propeller i Rolls-Royce.

Over de neste åra skal de forske for rundt 20 millioner kroner i året og målet er å dykke dypere i kunnskapen om hvordan skip påvirkes av bølgenes energi.
- Vi har oppnådd imponerende resultater i UTCen i Trondheim allerede. Vi har utviklet en foilpropell, som henter energi fra sjøen for å skape fremdrift. Dette vil bidra til å redusere utslippene på fremtidige skip betydelig, sier Garen.

Kjernen i forskningen så langt har vært å forske på hvordan skip oppfører seg i bølger. Tidligere har mye av forskningen skjedd på stille vann, noe som har ført til at skipene ikke har utnyttet energien i bølgende optimalt.Det er sju forskere fra NTNU knyttet til senteret i dag og rundt fire fra MARINTEK. Disse jobber i tett dialog med Rolls Royce.


Unik skipssimulator

- Klarer vi å få enda mer kunnskap om hvordan skip oppfører seg i bølger, kan vi på sikt operere på en mer miljøvennlig måte, sier Garen.
Han får støtte av MARINTEK og NTNU, som er overbevist om at forskningen og ikke minst teknologiutviklingen vil ta nye steg i den neste UTC-perioden.
- Vi har allerede utviklet en unik skipssimulator, som analyserer manøvreringsegenskapene til skip i sjøgang. Vi har også fått ny kunnskap om dynamiske krefter på thrustere og propeller. Skip har havarert på grunn av overbelastning av thrustere og propeller, så mer kunnskap om dette er veldig viktig, sier professor ved NTNU og UTC-prosjektleder, Sverre Steen.

Om kort tid vil ni doktorgradsstudenter ha fullført sine studier gjennom UTCen. I den neste 10 årsperioden er ambisjonen minst like høy. Samtidig vil forskningssamarbeidet rette seg mot nye, fremtidige utfordringer for den maritime sektoren.

- Hvordan vil skipsindustrien utvikle seg i årene som kommer?
- Vi vil se flere skip med utstyr som drives av permanent magnetteknologi. Dette gir større frihet i forhold til design, høyere virkningsgrad og mindre utslipp. Samtidig tror jeg nok at flere skip vil benytte seg av komposittmaterialer. Rett og slett fordi denne type materialer er lettere og mer fleksible, sier professoren.

Måledata fra reelle skipsoperasjoner

Utviklingen av skipssimuleringsverktøyet vil også fortsette i tida framover.
- Vi kommer til å bruke måledata fra reelle skipsoperasjoner som grunnlag for å forbedre våre skipssimulatorprogrammer, og for å optimalisere driften til skipene. Dette er noe man har prøvd å få til i over 30 år og nå vil det endelig bli mulig. Dette vil også bidra til å kunne utvikle mer miljøvennlige og effektive skip i åra som kommer, avslutter Steen.