Til hovedinnhold
Norsk English

Unik testmetode gir bedre vindturbiner

Nylig ble det gjennomført en helt unik modelltest av en flytende vindturbin. Forskerne tilførte modellen fysiske bølger og simulerte vinden – alt i sanntid.

Modelltesten skjedde i havlaboratoriet ved MARINTEK, som er 80 meter langt, 50 meter bredt og 10 meter dypt. Den nyskapende modelltesten av en flytende vindturbin var så vellykket, at forskerne håper de har kommet fram til en testmetode som både er billigere og bedre enn andre metoder på markedet.
- De fleste havbassengene er bygget for å teste olje- og gassinstallasjoner. De simulerer bølger veldig bra, men måler ikke vind av samme kvalitet som en vindtunnel, sier forskningsleder ved MARINTEK, Petter Andreas Berthelsen.

- Ingen har gjort dette tidligere

I tillegg er det forskjellige skaleringslover for de dominerende vind- og bølgelastene ved vindtunnel- og bassengforsøk. Derfor har forskere utviklet alternative testmetoder, slik som å kombinere sanntidssimuleringer av vindlaster kombinert med fysiske bassengforsøk.
- Det var en stor utfordring å få satt opp hele systemet og ikke minst å få det til å fungere. Men til slutt lykkes vi og fikk gjennomført modelltesten på en flott måte. Det var spennende å teste grenser og se hvor mye vind og bølger vi kunne tilføre modellen. Vi har gjennomført tester ingen har gjort tidligere og det er vi stolt av, sier prosjektleder i MARINTEK, Maxime Thys.

Kraftige bølger

Forsker ved MARINTEK Erin Bachynski er ikke i tvil om at denne måten å teste på er fremtidsrettet.
- Med en vindtunnel i et havbasseng er det vanskelig å få nøyaktige tester, fordi det er omtrent umulig å teste alle laster samtidig. Man er også avhengig av å ha en modell med en stor rotor. Det gjør at takhøyden i bassenget blir for lav. Ved hjelp av sanntids simulering har vi full kontroll på alle laster og selve modellen er enklere og kortere pga at vi ikke trenger rotor, men styrer vinden ved hjelp av et motor- og snorsystem. Testmetoden vår er mer nøyaktig og effektiv enn andre metoder på markedet, sier hun.
Modellen i havlaboratoriet ble påført kraftige, fysiske bølger og vind oppimot 25 meter i sekundet fra sanntids simulatorer. Forskningen er en del av FME NOWITECH (Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology), som er finansiert av Forskningsrådet, industri og deltakende forskningsorganisasjoner.

Industrien likte testmetoden

- Jeg synes det er veldig spennende å se at det er utvikling på måter å teste ting på. Det er et veldig komplekst lastbilde som skal på en vindturbin. Ofte kan det bli kompliserte og dyre tester. Om man klarer å forenkle det ved hjelp av hybride metoder som dette, så er det kjempefint, sier Trond Landbø, ansvarlig for fornybar energi ved Dr. techn. Olav Olsen.
Landbø håper og tror at enklere og bedre tester kan føre til mer nøyaktig og billigere design av fremtidens flytende vindturbiner.
- Per i dag er spesielt flytende vind for dyrt. Det er ikke kommersialiserbart. Det er påkrevd at det blir nye løsninger på dette her, avslutter Landbø.

Kontaktperson