Til hovedinnhold

Stortinget stiller seg bak Ocean Space Centre

27. januar 2015 passerte Ocean Space Centre nok en politisk milepæl.

Bakgrunnen er at regjeringen Solberg, ved kunnskapsminister Røe Isaksen, i oktober 2014 la fram sitt forskningspolitiske nøkkeldokument; Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I dette dokumentet konkluderte regjeringen med at det er to FoU-bygg som er særlig prioritert fra statens side de neste årene: Life Sciences-bygget ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk Senter i Trondheim til Ocean Space Centre.

Nå har Stortinget de siste månedene behandlet denne Langtidsplanen, og tirsdag 27. januar la Stortingets Kirke-, utdannings-, og forskningskomité fram sin innstilling i saken (det vil si Stortingets kommentarer og merknader til regjeringens dokument). Det har vært jobbet målrettet for å sikre en god og forpliktende formulering i Stortingsbehandlingen, både gjennom skriftlige innspill fra MARINTEKs side, omfattende kontaktarbeid mot andre aktører og aktiv deltakelse i selve høringen i Stortinget 5.januar. Blant de mange som i høringen i Stortinget understreket viktigheten av å satse på Ocean Space Centre var Norges Rederiforbund, Abelia og Maritim 21, i tillegg til MARINTEK.

Det er derfor med stor glede vi kan orientere om at en enstemmig KUF-komité har samlet seg om følgende merknad:

"Komiteen anser at en av de viktigste hensiktene med en langtidsplan må være å se sammenhengen mellom investeringer i bygg, infrastruktur og menneskelig kompetanse. Nye bygg og oppgradering av gamle bygg bør derfor inn i en slik plan. Komiteen støtter regjeringens forslag om prioritering av nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter (Ocean Space Center) i Trondheim. Disse infrastrukturtiltakene understreker satsingen på forskning og utvikling, og er i tråd med regjeringens tematiske satsningsområder."

En kan på denne bakgrunn si at et samlet Storting nå stiller seg bak prioriteringen av Ocean Space Centre.

Publisert onsdag 28. januar 2015