Til hovedinnhold
Norsk English

Stortinget stiller seg bak Ocean Space Centre

27. januar 2015 passerte Ocean Space Centre nok en politisk milepæl.

Bakgrunnen er at regjeringen Solberg, ved kunnskapsminister Røe Isaksen, i oktober 2014 la fram sitt forskningspolitiske nøkkeldokument; Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I dette dokumentet konkluderte regjeringen med at det er to FoU-bygg som er særlig prioritert fra statens side de neste årene: Life Sciences-bygget ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk Senter i Trondheim til Ocean Space Centre.

Nå har Stortinget de siste månedene behandlet denne Langtidsplanen, og tirsdag 27. januar la Stortingets Kirke-, utdannings-, og forskningskomité fram sin innstilling i saken (det vil si Stortingets kommentarer og merknader til regjeringens dokument). Det har vært jobbet målrettet for å sikre en god og forpliktende formulering i Stortingsbehandlingen, både gjennom skriftlige innspill fra MARINTEKs side, omfattende kontaktarbeid mot andre aktører og aktiv deltakelse i selve høringen i Stortinget 5.januar. Blant de mange som i høringen i Stortinget understreket viktigheten av å satse på Ocean Space Centre var Norges Rederiforbund, Abelia og Maritim 21, i tillegg til MARINTEK.

Det er derfor med stor glede vi kan orientere om at en enstemmig KUF-komité har samlet seg om følgende merknad:

"Komiteen anser at en av de viktigste hensiktene med en langtidsplan må være å se sammenhengen mellom investeringer i bygg, infrastruktur og menneskelig kompetanse. Nye bygg og oppgradering av gamle bygg bør derfor inn i en slik plan. Komiteen støtter regjeringens forslag om prioritering av nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter (Ocean Space Center) i Trondheim. Disse infrastrukturtiltakene understreker satsingen på forskning og utvikling, og er i tråd med regjeringens tematiske satsningsområder."

En kan på denne bakgrunn si at et samlet Storting nå stiller seg bak prioriteringen av Ocean Space Centre.