Til hovedinnhold
Norsk English

Statsministeren og utenriksministeren gjestet MARINTEK

Lørdag 14. februar gjestet statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende MARINTEK på Tyholt i Trondheim. De fikk en oppdatering av Unni Steinsmo, konsernsjef i SINTEF og styreleder i MARINTEK, på status for fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean Space Centre, mens kommunikasjonssjef Jo Stein Moen i MARINTEK fortalte om det omfattende FoU-arbeidet som drives av MARINTEK.

Instituttleder Harald Ellingsen orienterte om aktiviteten ved NTNU Institutt for marin teknikk, mens Johan Hustad, prorektor for nyskaping ved NTNU fortalte om fusjonsvedtaket med hovedvekt på aksen Ålesund-Trondheim, der det maritime samarbeidet er helt sentralt. Gjestene fikk deretter en omvisning i konstruksjonslaboratoriet, skipsmodelltanken og havbassenget. I havbassenget pågikk avanserte laboratorieforsøk, og seniorforsker Chittiappa Muthanna ga en kort innføring i forsøket som foregikk i havbassenget.
Dette er første gang en sittende statsminister og utenriksminister har besøkt MARINTEK. I delegasjonen deltok også politisk rådgiver Ingrid Skjøtskift og Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Yngve Brox.

I møtet ga statsministeren uttrykk for stor forståelse for viktigheten av at Norge også i fremtiden skal være en stormakt innen havromsteknologi. På vegne av SINTEF ga Unni Steinsmo honnør til regjeringen for at Langtidsplan for forskning og høyere utdanning var så konkret ift prioritering av to FoU-bygg (hvorav Ocean Space Centre i Trondheim er ett av dem), samt at regjeringen har løftet fram hav og verdensledende fagmiljøer som bærebjelker i forskningspolitikken i årene som kommer.

Møtet fant sted en knapp uke etter at Stortinget behandlet regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, der et samlet Storting stilte seg bak følgende merknad fra KUF-komiteen:
"Komiteen anser at en av de viktigste hensiktene med en langtidsplan må være å se sammenhengen mellom investeringer i bygg, infrastruktur og menneskelig kompetanse. Nye bygg og oppgradering av gamle bygg bør derfor inn i en slik plan. Komiteen støtter regjeringens forslag om prioritering av nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo og oppgradering av Marinteknisk senter (Ocean Space Center) i Trondheim. Disse infrastrukturtiltakene understreker satsingen på forskning og utvikling, og er i tråd med regjeringens tematiske satsningsområder."