Til hovedinnhold
Norsk English

Sinvent AS skifter navn til SINTEF TTO AS

Vi vil gjerne informere våre forbindelser om at selskapet Sinvent AS skifter navn til SINTEF TTO AS.

SINTEF TTO har ansvar for kommersialisering av forskningsresultater fra SINTEF. Vi velger å skifte navn for å tydeliggjøre hva vår virksomhet driver med. Navnet synliggjør at vi er en del av SINTEF, og TTO – Technology Transfer Office – er det anerkjente begrepet for kommersialisering av forskningsresultater både i Norge og internasjonalt.

SINTEFs kjernevirksomhet – og viktigste samfunnsrolle – er oppdragsforskning for kunder i næringsliv og offentlig forvaltning. Det meste av vår teknologiutvikling skjer i samspill med våre kunder, og skaper betydelige verdier hos oppdragsgivere i privat og offentlig sektor. Men det er også en del av SINTEFs samfunnsansvar å kommersialisere teknologi og forskningsresultater som ikke utnyttes av kunder.

SINTEF TTO er ansvarlig for kommersialiseringsarbeidet og for å ivareta SINTEFs intellektuelle rettigheter (IP). Dette skjer gjennom patentering, lisensiering og oppstart av nye virksomheter.

I tillegg forvalter SINTEF TTO investeringer i nye bedrifter med utspring fra SINTEF. Denne investeringsaktiviteten skjer gjennom SINTEF Venture.

De siste ti årene har SINTEF gjennomført omkring 80 kommersialiseringer, og bidratt til å skape betydelige verdier. De siste månedene har vi realisert store verdier, gjennom utsalg fra selskapene eDrilling Solutions, GasSecure og Resman.

Midlene SINTEF realiserer gjennom kommersialiseringer investeres i ny forskning og utvikling av nye virksomheter.

Fra og med 1. juni 2015 får vi ny besøksadresse, da flytter vi til SINTEFs hovedkontor i Strindveien 4.

Hilsen Anders Lian,
Administrerende direktør, SINTEF TTO.

Kontaktperson