Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-sjefen: – Viktig satsing på forskning i statsbudsjettet for 2016

Portrett Unni Steinsmo
– Bevilgningene til næringsrettet forskning gjennom Norges forskningsråd øker med omkring 200 millioner kroner. Dette er viktig for å bidra til økt omstillingsevne i næringslivet, sier Steinsmo.
– Statsbudsjettet for neste år viser at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning. Det er gledelig og gir grunn til optimisme fremover, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

Hun viser til at det foreslås en realvekst innen forskning på 1,3 milliarder kroner, hvorav rundt 700 millioner kroner kommer fra Kunnskapsdepartementet. Det gir en realvekst på 4,1 prosent.

– Bevilgningene til næringsrettet forskning gjennom Norges forskningsråd øker med omkring 200 millioner kroner. Dette er viktig for å bidra til økt omstillingsevne i næringslivet, sier Steinsmo.

Hun stikker imidlertid ikke under en stol at hun ser det som en utfordring at en del av sektordepartementene ikke følger opp.

Derimot er hun godt fornøyd med at regjeringen vil fortsette arbeidet med Ocean Space Centre.

Her er noen av postene i Statsbudsjettet som berører forskningsmiljøene (kilde: Forskningsrådet)

  • Det næringsrettede programmet BIA får en økning på 100 millioner kroner og har nå et årlig budsjett på drøyt 600 millioner kroner.
  • SkatteFUNN-ordningen styrkes også.
  • Programmet FORNY2020 (Forskningsbasert nyskapning), som bidrar til kommersialisering av forskningsresultater, får en økning på 90 millioner kroner, og får et årlig budsjett på 260 millioner kroner.
  • Regjeringen foreslår 100 millioner kroner ekstra til programmet DEMO 2000, som støtter pilotering av teknologi som kan bidra til økt effektivitet og kostnadsreduksjon på norsk sokkel.
  • Regjeringens forslag innebærer også en kraftig styrking av den langsiktige, banebrytende forskningen gjennom Fri prosjektstøtte (FRIPRO).��kningen på 50 millioner kroner vil utløse et nytt "fellesløft" hvor forskningsinstitusjonene vil bruke et tilsvarende beløp av egne ressurser slik at økningen dobles til 100 millioner.
  • Støtteordningen til utstyr og laboratorier gis en vekst på 25 millioner.
  • Regjeringen fortsetter opptrappingen av ordninger som mobiliserer norske forskere og bedrifter til å søke EUs program Horisont 2020. I budsjettforslaget ligger det en økning på 135 millioner til mobiliseringsordningene for deltagelse i Horisont 2020.

Kontaktperson